Korruptsiooniriskid EL vahendite rakendamisel

Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel tekkivate riskide hindamine.