Valimiste vaatlejate programm: Riigikogu valimised 03.03.2019

Projekt on lõppenud

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kutsub kõiki noori osalema Riigikogu valimiste vaatleja programmis, mille käigus saavad osalejad võimaluse vaadelda 21.-27. veebruari eelhääletuse ning 3. märtsi valimispäeva korrapärasust üle Eesti.

Õiglased ja ausad valimised on iga demokraatia alus. Valimiste vaatlemine on suurepärane võimalus näha meie ühiskonna otsustusprotsessi otse tegevuse keskmes ning samas jälgida, kas kõik toimub läbipaistvalt ja vastavalt seadusele. Korruptsioonivaba Eesti on valimiste vaatlust vabatahtlike toel läbi viinud kahel korral: 2009. aasta kohalike ning 2011. aasta Riigikogu valimiste ajal.

Programmi on oodatud kõik vabatahtlikud, eelkõige aga 11. ja 12. klassi õpilased ning kõik üliõpilased, kes tunnevad huvi valimiste korralduse vastu ning soovivad kaasa aidata läbipaistvate ja ausate valimiste tagamisele. Õpilastel, kelle kool on liitunud Kogukonnapraktikaga, on võimalus valimisvaatlus vormistada praktikaks. Vaata, kas Sinu kool on programmiga liitunud, siit või räägi sellest oma ühiskonnaõpetuse õpetajaga.

 

Programmi ajajoon

- Vaatlejaks registreerimine avatud kuni 10.02
- Koolitus 14.02 kl 17:15-18:45 (KVE kontor), milles saab osaleda ka interneti teel (vajalik nutitelefon või arvuti)
- Registreerumine jaoskondadesse alates 15.02
- Eelhääletus 21.-24.02 maakonnakeskustes kl 12-20
- Eelhääletus 25.-27.02 kõigis valimisjaoskondades kl 12-20
- Valimispäev 03.03 kl 9-20, sh kodus hääletamine

 

Panus

Vabatahtliku panus on igaühe enda valik, aga põhjalikuks vaatluseks soovitame olla vähemalt 2-3 tundi ühes jaoskonnas eelhääletuse ajal ning 3-4 tundi valimispäeval samas või mõnes teises valimisjaoskonnas.

 

Vaatlejal pole 2014. aastast vaja vaatlejatunnistust. Küll aga pea silmas järgmist:

  • Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid.
  • Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end komisjonile esitlema.
  • Vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid.
  • Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.
  • Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.
  • Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.

 

Kulud

Kuna soovitame kõigil osalejatel vaatlust läbi viia oma kodukoha läheduses, katavad vabatahtlikud kulud ise.
Selle erandiks on kõik mõistlikud transpordikulud, mis on tehtud Kogukonnapraktika raames. Vaata rohkem Kogukonnapraktika lehelt.

 

REGISTREERU VAATLEJAKS SIIN: https://goo.gl/forms/2tB0w3LjBDd3z0KS2

 

Tulemused

KVE koostab kõigi tulemuste põhjal kokkuvõtte. Selleks on tarvis, et iga vabatahtlik peaks korralikku logi, kus ja kui kaua vaatlust on sooritatud. Iga vaatluse tarbeks täidab vabatahtlik selleks KVE poolt antud tabeli.

Vaata tulemusi siin.

 

Lisainfo

Carina Paju

carina.paju@transparency.ee 

KVE arengukoordinaator