Riigikogu 2011. aasta valimiste vaatlemine

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub koostöös Avatud Eesti Fondiga 2011. aasta Riigikogu valimiste raames üles vabatahtlikke vaatlema valimistoiminguid valimisjaoskondades üle kogu Eesti, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse.

Mis on vaatlemine

Vaatlemine on kokkuvõtvalt öeldes valimistoimingute igakülgne jälgimine. Täpsemalt on vaatlemine

  • osalemine hääletamise käigu ja valimistulemuste kindlakstegemise juures;
  • elektroonilise hääletamise korralduse ja süsteemi võtmehaldusprotseduuride jälgimine;
  • hääletamise hea tava ja ausa e-hääletamise põhimõtetest kinnipidamise jälgimine;
  • võimalus viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni koosolekutel;
  • märgatud tähelepanekute, seadustega vastuolude jms ülesmärkimine.

Vaata videot "Kuidas see käib: Valimiste vaatlemine".

 

Miks ma peaksin osalema vaatlemisel

Valimiste vaatlemise võimalus on inimeste jaoks alati eksisteerinud, kuid vaid vähesed on sellest teadlikud.

Tuginedes varasematele kogemustele, saame väita, et vaatlejate kohalolek valimisjaoskondades omas paljudel juhtudel valimiskomisjoni tegevusele distsiplineerivat toimet. Samuti ei saa alahinnata vaatlemise mõju kodanikuharidusele ning kodanikutundele, kuna annab inimestele võimaluse saada parem ülevaade valimiskorraldusest ning suurendada enda osalemisega protsesside läbipaistvust ja sõltumatust. Siinkohal võiks paralleele tõmmata korruptsioonist (ja teistest väärkäitumise vormidest) teavitamisega, mis eeldavad samuti kodanikujulgust ning soovi seada avalikud huvid kõrgemaks isiklikest.

Valimisvaatlemist korraldab ühing koostöös Avatud Eesti Fondiga, kelle rahvusvaheliste haruorganisatsioonide välisesindajad osalevad vaatlemisel aktiivselt erievates Eesti piirkondades ning jagavad kogemusi sarnastest tegevustest oma riikides. Vaatlemisel osaleja saab nendest kogemustest vahetult osa "töö käigus".

Eeldame, et vaatlemisel osalenud inimesed hakkavad edaspidi märkama ning tähelepanu juhtima ka teistele ilmingutele, mis ühel või teisel viisil võivad ohustada ühiskonna läbipaistvust.

 

Kuidas vaatlejaks saada

Vaatleja võib olla igaüks. Soovitame, et vaatleja oleks valimisealine, kuid see ei ole ilmtingimata kohustuslik. Vaatlejaks saamiseks palume teha järgmist:

  1. Tutvuge siin lehel paremal toodud lisamaterjalidega ning vaatleja õiguste ja kohustustega Vabariigi Valimiskomisjoni poolt koostanud koolituskeskkonnas.
  2. Testige enda teadmisi samas koolituskeskkonnas.
  3. Tutvuge valimiste hea tava ja ausa e-hääletamise põhimõtetega.
  4. Elektroonilise hääletamise korralduse ja võtmehaldusprotseduuride vaatlemise soovi korral osalege Vabariigi Valimiskomisjoni poolt korraldatavatel koolitustel;
  5. Registreerige end vaatlejaks, vajutades siia.

Kui olete kätte saanud vaatlejatunnistuse, vaatleja meelespea ja küsimustiku, siis valige endale sobiv vailimisjaoskond siit.

 

Kuidas toimub aus e-hääletamine

Same video in English:
Estonian Parliament elections' internet voting 24.02-02.03

 

Olulised kuupäevad

 

24. veebr. - 2. märts Elektrooniline hääletamine
28. veebr. - 2. märts Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades
6. märts Valimispäev
7. - 11. märts Kokkuvõtte tegemine ja aruannete esitamine

 

 

Tagasiside

Vaatlemisel kogutud tähelepanekud, vaatlemise tulemused ja -aruanded saatke palun aadressile  valimised@transparency.ee või postiga aadressile Narva mnt 11d, 10151 Tallinn.

Vaatlemise tulemustest teeme kokkuvõtte, mis annab ülevaate vaatlemise käigust, peamistest tendentsidest ja tähelepanekutest ning esitame soovitusi edaspidiste valimiste paremaks korraldamiseks.

 

Lisainfo:
Kalle Uusmaa
Valimiste vaatlemise 2011 projektijuht
tel. 682 7300, 502 1059
kalle.uusmaa@transparency.ee