Korruptsioonivastane koolitusprogramm Moldova avalikule sektorile

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on vahetada Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse oskusteavet, tõsta Moldova korruptsioonivastast võimekust ning tõhustada kahe riigi vahelist korruptsioonivastast koostööd. Projekti käigus viiakse kokku Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse eksperdid ühingu Korruptsioonivaba Eesti ja Kaitsepolitseiameti koostöös valminud koolitusprogrammi kaudu. Eksperdid viivad Moldova avaliku sektori töötajate jaoks läbi seminarid ning töötoad erinevates korruptsioonivastase tegevuse valdkondades.

Projekti raames löövad koolitajatena kaasa Kaitsepolitseiameti, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Politsei- ja piirivalveameti, Riigikontrolli, Riigiprokuratuuri ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti eksperdid.

Koolitusprogramm koosneb kolmest moodulist: regulatsioonid ja eetika, uurimistegevused ning analüüs. Programmi raames viidi läbi 7 loengut ja 4 töötuba inglise ja vene keeles.

Koolitusprogramm viidi läbi 4.-7. aprillil 2016 Chisinaus, Moldovas. Koolitused toimusid Moldova korruptsioonivastases keskuses (NAC) ja koolitustel osales kokku 68 ametnikku NAC-st, TI Moldova allorganisatsioonist, prokuratuurist, Moldova riigikontrolli funktsioone täitvast asutusest (Curtea de Conturi) ja Moldova siseministeeriumist. Koolitused ja töötoad olid osalejatele tasuta.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.