Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe

Projekt on lõppenud

Juhtimise ja inimestse kaasamise võimekuse parandamiseks määratakse ära võtmetähtsusega korruptsioonivaldkonnad, kaasates ühenduse liikmeid, töötatakse välja strateegia aastateks 2018-2020 ning seda toetav tegevuskava. Ühing täiendab olemasolevat kommuniaktsiooniplaani parandamaks oluliselt suhtlust ja koostööd liikmetega. 
 
Tõhusa töökorralduse tagamiseks jagatakse tööülesanded ja valdkonnad juhatuse liikmete vahel. Et oskuslikult ära kasutada olemasolevat ressurssi, kaardistatakse liikmete ootused ja pädevused, mille alusel moodustatakse valdkonnapõhised töögrupid. 
 
Projekti tulemusena on ühendus jõudnud uuele võimekuse tasemele, kasutades selleks oskuslikult liikmete pädevust ja potensiaali. Liikmetele on loodud võimalused panustada igakülgselt ühenduse töösse, misläbi on eestkoste tulemuslikum ja jätkusuutlikum.
 
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.