Korruptsioonist teavitajate kaitse

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti sõlmis 2009. aasta märtsis Transparency International'iga lepingu ühisprojektis "Väärkäitumisest teavitajate kaitse edendamine Euroopa Liidus" osalemiseks. Projekti rahastasid Euroopa Komisjon ning Avatud Eesti Fond

13 kuud kestnud projekti käigus analüüsiti ja võrreldi korruptsioonist teavitajate riiklikke kaitsemehhanisme kaheksas EL-i liikmesriigis ning töötati välja Transparency International'i suunised teavitajakaitse õigusraamistiku loomiseks. Pingutused karistamatuse kultuuri elimineerimiseks või organiseeritud kuritegevuse takistamiseks ei ole lõpuni edukad ilma teavitajate kaitseta, kuna kurjategijad sõltuvad pealtnägijate mõjutamisest ja hirmutamisest. Eriti kehtib see korruptsiooni puhul, mis on ülimalt salajane kuriteoliik ning jääb tihti avastamata.Teavitajaid tuleb igakülgselt kaitsta, kui nad on avaldanud oma valduses olevat infot. Samas tuleb välistada igasugune tolerants laimamise suhtes korruptsioonist teavitamise sildi all.Kuritegevusega võitlemiseks on vajalik teavitamise kultuuri edendamine ning tugev seadustel tuginev põhi on parim viis selle saavutamiseks.Projekti läbiviimise metoodika oli üles ehitatud kolmele põhimõttele:1. Olukorra täpne hindamine on eelduseks, et saavutada projekti maksimaalne mõju. Analüüsipool annab piisava teadmistepagasi projekti läbiviimiseks. Lisaks selgitab see osalejate jaoks välja sihtgrupid, eesmärgid, ohud ja riskid ning parimad moodused projekti tulemuste levitamiseks.2. Projekt loob tugeva koostöö kõikide asjassepuutuvate institutsioonide ning isikute vahel (poliitikud, ametnikud, ettevõtted, ühendused, EL-i institutsioonid, meedia, kodanikeühendused, ülikoolid jt.) ja levitab laialdaselt ning efektiivselt väljatöötatavaid eeskirju.3. Projekti tulemuslikumaks läbiviimiseks koostatakse osalejate poolt ühtsed tööpõhimõtted, tagamaks minimaalsed tulemusstandardid, samas jättes piisavalt ruumi iga riigi iseärasustega arvestamiseks projekti läbiviimisel.Projekti lõpptulemuseks oli kogumik omavahel võrreldavaid analüüse väärkäitumisest teavitajate kaitse õigusraamistikust  ning selle kohaldamisest projektis osalevates liikmesriikides.Lisaks ühingule Korruptsioonivaba Eesti lid projektis esindatud veel Bulgaaria, Tšehhi, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Ungari Rumeenia ja Slovakkia.Projekti läbiviimist rahastavad Euroopa Komisjon programmi kriminaalpreventsioon ning kuritegevuse vastane võitlus raames ning Avatud Eesti Fond