Ärieetikaga korruptsiooni vastu

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) viib läbi projekti "Ärieetikaga korruptsiooni vastu", mille eesmärk on tõsta ettevõtlussektori teadlikkust ärieetikast ja aidata kaasa ärieetika koodeksite väljatöötamisele majandusharude kaupa. Projekt algas 1. jaanuaril 2009.

Eesmärgid

Tõsta ärieetikaalast teadlikkust Eestis. Selgitada ettevõtlusvaldkonnale ning üldisele avalikkusele, et head ärieetika tavad on pikas perspektiivis äärmiselt kasulikud.

Kogu projekti läbiviimise ajal tuuakse esile korruptsiooniga seonduvaid probleeme ning tuuakse positiivseid näiteid Põhjamaadest nende lahendamiseks. Põhjamaade kogemusi hangitakse läbi Eestis asuvate kaubanduskodade ning Transparency International’i Soome, Läti ja Leedu harude abiga.

On oluline kaasata mitmeid kaubandusorganisatsioone nagu Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, lisaks suuremaid ettevõitteid ning justiitsministeerium.

Projekti läbiviimist toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu