Eesti korruptsioonitajumise indeks paranes veidi

23.09.2008
Pressiteade

Transparency Internationali andmetel on Eesti korruptsioonitajumise indeks 6,6 palli. Eelmisel aastal oli Eesti näitaja 6,5 palli ja riik asus 28. kohal. Kümme palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riik on täiesti korrumpeerunud. Parima tulemuse said Rootsi, Taani ja Uus-Meremaa, saavutades 9,3 palli.

"Hoolimata viimase aasta korruptsiooniteemalistest uudistest on Eesti positsioon rahvusvaheliste vaatlejate silmis kergelt paranenud," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk. "Üks mitmest põhjusest on ilmselt uus korruptsioonivastane tegevusplaan aastani 2012, sest korruptsiooniindeksi koostajad peavad tähtsaks süstemaatilist riiklikku tähelepanu korruptsiooni tõrjumisel."

Valitsus võttis kevadel vastu korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012. "Ühingu Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on tegemist hea plaaniga, mis aitab riigivõimul taas meeles pidada, et korruptsiooni vastu tuleb pidvalt tegutseda, mitte ainult valimiste eel," ütles Tammerk.

Hoolimata kergest edasiminekust ei suutnud Eesti siiski korrata oma parimat tulemust, mis on 6,7 palli ja 24. koht 2006.aastal. "Euroopas viie esimese sekka jõudmine on raske, sest ees on traditsiooniliselt väikese korruptsiooniga Põhjamaad," ütles Tammerk. "Aga kindlasti tuleb edasi pürgida praeguselt 15. kohalt Euroopa riikide arvestuses."

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on viimasel kahel aastal avalikkuse ette jõudnud korruptsioonikahtlustel indeksile kahesugune mõju. Ühelt poolt suurendavad need juhtumid korruptsiooni tajumist Eestis ja mõjuvad seega indeksile halvasti. Teisalt aga näitavad algatatud uurimised, et riigivõim ei mässi kahtlusi kinni.

Korruptsioonioht on Eestis suurim kohalikes omavalitsustes, riigihangetes ning poliitika ja äri ristumiskohtades, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti. "Erakondade rahastamise puudulik kontroll onnäide, kuidas poliitikud pole huvitatud hämarate piirkondade kaotamisest," ütles Tammerk, viidates riigikogu soovimatusele muuta erakondade rahastamise järelvalvet. Korruptsiooniohtlikud alad hakkavad taas tekkima ärimaailmas, eriti arvestades pingestuvat majandusolukorda.

Transparency Internationali uuritud riikidest on kõige rohkem korruptsiooni Somaalias, Iraagis ja Myanmaris. Venemaa langes 147. kohale 2,1 palliga (eelmisel aastal sai Venemaa 2,3 palli). Läti tulemus oli 5 palli ja 52. koht, Leedul 4,6 palli ja 58. koht.

Korruptsioonitajumise indeks on Transparency International`i koonduuring, mis mõõdab avaliku sektori korruptsioonitajumise astet maailma riikides. Indeksi koostamisel lähtutakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride ja uurimisasutuste kogutud andmetest.

Eesti koht 2008.a. tabelis selgus 8 sõltumatust rahvusvahelisest allikast saadud info põhjal. Transparency International'i kohalikud organisatsioonid ei osale oma riigi indeksi kokkupanekul. Eestis esindab Transparency International'is ühing Korruptsioonivaba Eesti. Ühingu tegevussuunad on korruptsiooniteadlikkuse tõstmine, ärieetika edendamine, kohtusüsteemi jälgimine ja poliititkute tähelepanu hoidmine korruptsioonitõrjel. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevust toetab Avatud Eesti Fond.

Lisainfo: ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk, tel 50 15 880, 6 844 074. E-post: info@transparency.ee.Koduleht: www.transparency.ee