KVE

12.01.2024

Avaandmete vägi korruptsioonivastases võitluses

Korruptsioonivastane võitlus on ühine ülemaailmne pingutus, millest ei jää kõrvale ka Põhjamaad ega Balti riigid. Informatsiooni- ja andmepõhiste lahenduste ajastul on avaandmete integreerimine võimsaks tööriistaks korruptsioonivastastes lahingutes. Avaandmed viitavad avalikult kättesaadavale teabele, mida saab vabalt kasutada, jagada ja ümber töödelda igaüks, tavaliselt minimaalsete piirangutega...
27.11.2023

Arvamus korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas 27.11.2023 Justiitsministeeriumile seisukoha korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on korruptsiooni ennetamistegevuste käigus kokku puutunud mitmete olukordadega, mis on leidnud käesolevas eelnõus adresseerimist ja lahendamist. Soovime eraldi tähelepanu juhtida täiendava toimingupiirangu erandi lisandumisele. On igati...