Võimuvahetus kärpis Saue meediakulusid ligi poole võrra

 Vastloodud kohalike omavalitsuste finantstervise andmebaasi Riigipilv kohaselt kulutas 33 linna võrdluses möödunud aastal elaniku kohta enim info ja PR-teenuste peale Saue, pärast uue linnavalitsuse tööleasumist vähenesid lehe väljaandmise kulud ligi kaks korda.Elaniku kohta kulutas Saue linn seitse eurot ehk kaks eurot rohkem kui pealinn Tallinn. Tallinnaga sama palju panustas info ja PR-teenuste peale Keila.


« Tõepoolest kulus 2011. aastal Saue linnal info ja PRi teenuste peale 44 000 eurot, mis sisaldas endas Saue linnavolikogu ja Saue linnavalitsuse infolehe Saue Sõna väljaandmise kulusid. 2008. aastal lehe väljaandmiseks sõlmitud kompleksleping hõlmas lehematerjali tootmist, toimetamist, küljendamist, trükkimist ja kojukannet kõikidesse Saue linna postkastidesse,» lausus Saue linnavalitsuse avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist Sirje Piirsoo.


«Pärast linnavolikogu umbusalduse avaldust linnavalitsusele käesoleva aasta aprilli alguses ja uue linnavalitsuse tööleasumist hakati seniseid lepinguid üle vaatama ja leiti lehe väljaandmise kulud pretsedenditud ja põhjendamatult suured olevat. Uute hangete tulemusena 2012. aasta juulis muutus lehetootmine Saue linnale peaaegu kaks korda odavamaks, kusjuures suurenes lehe maht, paranes trüki- ja paberi kvaliteet. Kojukande maht jäi samaks ning artiklite kirjutamise ja toimetamise teenust linnavalitsus enam sisse ei osta: pädevus on kohapeal olemas,» rääkis Piirsoo.


Prognoositud kokkuhoid 2012. aastal on tema sõnul vähemalt 10 000 eurot ja 2013. aastal vähemalt 20 000 eurot. 2013. aasta eelarvesse planeerib Saue linn info ja PR-teenuste jaoks 25 000 eurot.


Keila linna pressiesindaja Valdur Vachti sõnul jagunevad linna info- ja PR-kulud kolme ossa. «Esiteks Keila lehe väljaandmine. Teine ja küllaltki märkimisväärne osa on see raha, mida Keila linnavalitsus maksab Postimehele ametlike teadete avaldamise eest. Kohalik omavalitsus on nimelt kohustatud avaldama oma teateid kahes lehes, millest vähemalt üks on üleriigiline. Sellepärast me selle Keila lehe tegimegi. Rehkendasime välja, et on odavam ise lehte välja anda, kui teistelt lehepinda osta. Kolmas kuluartikkel on linna kodulehe haldus,» loetles Vacht.


4600 eksemplaris ilmuv Keila leht toimetatakse tasuta kõikide elanike postkastidesse, osa tiraažist saadetakse asutustele ja natuke on tellitud ka väljapoole Keilat. Vachti sõnul on inimesed lehega väga rahul ning selles polevat vähimatki propagandat. Ning PR- või suhtekorralduskuludest olevat Keila puhul kohatu rääkida, sest neid lihtsalt polevat.

Allikas: Tallinna Postimees