Vangla toob Trašanovi sunniviisiliselt karistust kandma

25.08.2011

Eile oleks pidanud endine Valga maavanem Georg Trašanov (56) saabuma Tartu vanglasse, et kanda ära talle määratud kuue kuu pikkune vabadusekaotus. Kuni tänaseni ei ole aga Trašanov vanglasse ilmunud ning nüüd plaanitakse mees tuua karistust kandma sunniviisiliselt.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Priit Talv kinnitas Postimehele, et tänase päeva vältel teeb vangla politseile sundtoomise taotluse. Politsei läheb süüalust otsima tema kohtule teadaolevasse elukohta.

Kui politsei teda teadaolevast elukohast ei leia, otsustab kohus, kas kuulutada inimene tagaotsitavaks.

Möödunud kolmapäeval, 18. augustil jättis Tartu ringkonnakohus muutmata Tartu maakohtu 12. juuli määruse, millega jäeti rahuldamata Trašanovi taotlus talle mõistetud vanglakaristuse edasilükkamiseks. Ringkonnakohtu sellekohane määrus ei kuulunud edasikaebamisele ning vastavalt uuele kohtumäärusele tuli Trašanovil saabuda vanglasse hiljemalt eilseks.

Hoolimata sellest, et ringkonnakohtu määrust edasi kaevata ei saanud ning see oli juba jõustunud 17. augustist, esitas Trašanovi kaitsja, vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsar riigikohtule vaidlustuse.

Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul taotles Kutsar enda esitatud kaebusele menetlusluba ning Tartu maakohtu 12. juuli ja Tartu ringkonnakohtu 17. augusti määruste tühistamist. Samuti palus ta saata Trašanovi taotluse vangistuse edasilükkamiseks tervislikel põhjustel uuesti läbivaatamiseks Tartu maakohtule.

Ringkonnakohus on nimetatud määruskaebuse laekumisest informeerinud Tartu vanglat ning saatnud kaebuse edasi riigikohtule, lisas Tamm.

Trašanovi suhtes tehtud kohtuotsus jõustus tänavu 14. veebruaril. Vastavalt kohtu korraldusele pidi Trašanov ilmuma vangistust kandma 16. mail. Süüdimõistetu taotlusel lükkas kohus vangistuse täitmisele pööramise kahe kuu võrra edasi.

7. juulil esitas Trašanov Tartu maakohtule taotluse lükata karistuse kandmine taas edasi, kuid kohus jättis 12. juulil uue taotluse rahuldamata. Trašanov kaebas maakohtu määruse edasi ringkonnakohtusse, viimane aga jättis maakohtu määruse jõusse ning Trašanov pidi asuma karistust kandma alates 24. augustist.

Tartu maakohus mõistis mullu 10. märtsil Georg Trašanovi süüdi korduvas altkäemaksu ja pistise võtmises ning karistas teda nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb reaalselt ära kanda kuus kuud.

Vastavalt süüdistusele võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana Go Busi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Allikas: Tartu Postimees