Valitsus kiitis heaks ametnike lobistidega suhtlemise hea tava

20.03.2021

Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele on saanud valitsuse heakskiidu. Tegu on eetikapõhimõtete kogumiga, mis kannavad tungivalt soovituslikku iseloomu, kuid pole välistatud, et millalgi jõuavad need põhimõtted ka seadustesse.
Reeglite järgi peavad ministrid ja nõunikud hoidma isiklikud ja avaliku huvi lahus, samuti on näiteks ministril keelatud aasta jooksul pärast ametikohalt lahkumist asuda tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtorganis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad ei ole seaduse jõuga, nad on valitsuse tasemel tehtud korraldused. Nad on valdavalt soovitusliku iseloomuga, tungivalt soovitusliku iseloomuga," selgitas justiitsminister Maris Lauri (RE).

Lobistidega suhtlemise hea tava täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted ning kehtestab alates 30. juunist ametnikele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.

"Ei saa välistada, et lobisuhtluse regulatsioon ühel hetkel jõuab ka seadusse. Huvide konflikti vältimise juhendist võib-olla väga piiratud teemad võiksid liikuda kuskile seadusse, aga prooviks kõigepealt juhendite ja selle najal, et eeldame, et inimesed on võimelised ise käituma ausalt ja järgima häid soovitusi," rääkis Lauri.

Pisut selgitab juhend ka lobisti mõistet.

"Kui me võtame Eesti seadused täna lahti, siis vaatab meile vastu lünk. Selles mõttes on hea tavaga tehtud esimene samm selles suunas, et määrata ära lobitöö huvikaitse sisu ja lobist, kes need on. Tegu on lihtsas keeles huvikaitsjatega, kelle ülesanne on poliitikakujundajaid mingis suunas mõjutada," rääkis Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

"Lobistina on seal selgitatud erinevaid huviorganisatsioone - kaubandus-tööstuskojad, ettevõtlusorganisatsioonid, advokaadibürood, suhtekorraldusfirmad, kes tegelevad sellega," selgitas Lauri.

"Me oleme alustanud pikka teekonda. Kui see päädib ka asjakohaste seaduste ja riikliku lobiregistri loomisega, siis saaksime alles öelda, et oleme teinud vajalikud sammud," ütles Evestus.

Maris Lauri sõnul arutab valitsus lobistide registri teemat uuesti aasta pärast, tuginedes selle aja jooksul kogutud informatsioonile.

Vaata ERRis.