Valimiste valvur: haiglajuhid tegid töötajate seas valimiskampaaniat

Valimiste valvur Alari Rammo, kes jälgib heast valimistavast kinnipidamist, kirjutas sotsiaalmeedias, et suurte maakonnakeskuste haiglate juhid võtavad alluvatelt hääletamise kohta allkirju.

Seda on juhtunud nii Narva kui ka Pärnu haiglas. „Ei, arstid on põhjalikud. Narva haigla juht võtvat alluvatelt allkirja, kuidas hääletada, Pärnu oma käib osakondade kaupa töötajad läbi,” kirjutas Rammo.

Sellekohane kaebus laekus hea valimistava valvuritele kümmekonna päeva eest.

Rammo selgitas, et Pärnu haigla juht, reformierakondlane Urmas Sule olevat juba septembri lõpus igas osakonnas kokku kutsunud tööajast toimunud koosolekud, kus ta selgitas personalile, miks on haiglale kasulik, et just tema volikokku saaks. Peale selle jagas ta kampaaniamaterjale. „Narva haigla juhi, keskerakondlase Olev Sillandi kohta tuli info, et ta on ka abikaasa appi võtnud, et käia, töötajate nimekiri näpus, haigla läbi, paludes kinnitada allkirjaga tema poolt hääletamist,” lisas Rammo.

„Juhipositsiooni ärakasutamine nii avalikus kui ka erasektoris endale alluvate seast häälte kogumiseks on töötajate vastu ahistav ja vägivaldne, sest nad on nõrgemal positsioonil. Samuti ei tohiks tööandja ressursse kasutada isiklikuks kampaaniaks,” ütles ta.

Sule sõnul pole ta haiglas korraldanud ühtegi eraldi valimis- või agitatsioonikoosolekut ja kõik valimisi puudutavad jutud on räägitud haigla tavapärastel koosolekutel. „Mul on hea meel, et meie haiglast kandideerib teisigi inimesi, kes on valmis ühiskondlikku töösse panustama. Küllap arutavad nemadki oma kolleegidega ennekõike neidsamu Pärnu tervishoiu sõlmküsimusi, mitte parteipoliitikat,” sõnas Sule. „Minu kandideerimine on olnud Pärnu haigla kolleegide seas üldteada ning olen oma motiividest ausalt ja avameelselt rääkinud ka koosolekutel.”

Narva haigla juhile Olev Sillandile tuli jutt kampaaniategevusest üllatusena. „Ma pole kogunud ühtegi allkirja ega ole andnud sellist korraldust ka kellelegi teisele. Minu vaatepunktist – see on mõttetu tegevus. Inimene, kellelt allkirja küsid, vastab eitavalt. Ja seda, kuidas ta tegelikult valimiskabiinis käitub, ei tea ju mitte keegi,” ütles ta ERR-ile.

Rammo sõnul on politseid mõlemast juhtumist informeeritud ja politsei on lubanud nendega edasi tegeleda.