Vaata, kes rahastasid Keskerakonda varjatult


Tallinna linna eksametniku Ivo Parbuse kohtutoimikust selgub, et Keskerakonda rahastasid varjatult mitmed tuntud ettevõtjad oma firmade kaudu.


Parbuse avalikuks saanud kohtutoimikust ilmnes, et 16. veebruaril 2009 tegi Keskerakonna rahastamisasju korraldanud Elmar Sepp sihtasutuse Jüri Vilmsi Sihtkapital juhatuse liikmena nõukogule ettepaneku lugeda finantstuluks mitmed saadud laenud.


Ettepanekus on välja toodud AS Saare Finants (kuulus Vjatšeslav Leedole), Kajaka Maja OÜ (omanik Urmas Sõõrumaa), Remonent AS (omanikud erinevate firmade kaudu Sergei Elošvili, Tatjana Levitskaja) ja eraisikud kui laenuandjad, kes "ei ole teinud pingutusi laenu tagasisaamiseks" või kellega "lepingud puuduvad".
Sisuliselt oli laenude näol tegemist varjatud annetustega Keskerakonnale ning laenajad olid arvestanud, et seda raha nad tagasi ei saa. Kusjuures Sepa kirjalikus ettepanekus on toodud ka Keskerakonnalt sihtasutusele antud laen, mille juures on ainsana märge "laen kuulub tasumisele".

Allikas: ÄP Online