Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valitsuse toetuse

Valitsus kiitis täna heaks uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis muudab avaliku sektori korruptsiooni ennetamise sisulisemaks ja paindlikumaks.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on uue seaduse märksõnadeks sisukus ametiisikute ringi ja deklareeritavate huvide määratlemisel, paindlikkus deklarantide ringi ja tegevuspiirangute osas ning nüüdisaegsed lahendused huvide deklareerimisel.

"Suur enamus ametnikke ja ametiisikuid on ausad ning oleme sellest tulenevalt Eestis valinud euroopaliku enese- ja avalikkuse kontrolli tee. Uue seadusega muutub eeltäidetud deklaratsioonide täitmine mugavamaks deklareerijatele ning samuti avalikusele mugavamalt jälgitavaks. Uuendusena edaspidi deklareerima näiteks vara, mis on tema kasutuses üle kahe kuu aastas ja ka kõik mittemajanduslikud asjaolud, mis võivad korruptsiooniohtu sisaldada. Sellisteks mittemajanduslikeks huvideks võivad olla nii kõrvaltegevus millel võib olla seos tema järelvalvatava valdkonnaga kui seos huvigrupiga," selgitas Michal.

 

Justiitsminister ütles, et tegemist on väga põhjalikult läbiarutatud eelnõuga, mis läbis kooskõlastusringi kokku kolm korda. "Näiteks on arutelude tulemusena oluliselt korrigeeritud deklarantide ringi, deklaratsioonide kontrollimise õigusi ning muudetud seda, kuidas tuleb käituda ametiisikule pakutud soodustustega. Mul on hea meel, et meie partnerid ja kolleegid selle eelnõu ettevalmistamisel nii aktiivselt kaasa mõtlesid ja selle lõplikku versiooni oma panuse andsid - tõhus võitlus korruptsiooniga on üks selle valitsuse prioriteete. Me otsustasime saata eelnõu seadusandjale, kes peaks kaaluma ka neid mõtteid, milles me partneritega töö käigus eriarvamusele jäime, kuid kokkuvõttes on uus korruptsioonivastane seadus oodatud juba ammu ja tänan kõiki, kes selle loomisesse panustasid."

 

Kuna korruptsiooni ennetamisel väga suur osa ka avalikkuse kontrollil, siis luuakse uuendusena veebis register, kus ametiisik peab vaid täiendama eeltäidetud deklaratsiooni andmeid ning selle elektroonselt registrile esitama. Kõrgema ametiisiku deklaratsiooni andmetele on internetis kõigile juurdepääs olemas, seega saab kohe vaadata, kas ametiisiku deklareeritud vara on kooskõlas sellega, mida ta igapäevaselt kasutab.

 

Lisaks täpsustatakse eelnõuga ametiisikute toimingu- ja tegevuspiiranguid, kuna tänane süsteem ei ole piisavalt läbipaistev ning ei ole kooskõlas ka inimeste põhiõiguste piiramise üldise loogikaga. Erinevalt kehtivast seadusest lähtutakse eelnõus ametiisiku kõrvaltegevuse vabaduse põhimõttest. See tähendab, et üldiselt on ametiisikul lubatud ettevõtjana või teise tööandja juures töötamine ning ta ei tohi seda teha vaid juhul, kui esinevad alused selle keelamiseks.

 

Uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu koostamisel on kasutatud mitmete riikide praktikat ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhendites ja uurimustes esitatud soovitusi, kohandades neid Eesti situatsioonile.

 

Eelnõu on planeeritud jõustuma 1. september 2012

 

 

Uudne veebis kättesaadav register peaks esialgse plaani kohaselt olema kättesaadav ja kasutatav alates 01.01.2014

 

Eelnõuga saab tutvuda aadressil