Ükski erakond ei soovi keelatud annetuste 40 000-eurose piiri alandamist

Erakonnaseaduse eelnõule saabus kokku vaid kuus muudatusettepanekut, neist viis IRL-i fraktsiooni liikmetelt Andres Herkelilt ja Juku-Kalle Raidilt. Keelatud annetuste 40 000-eurose piiri alandamist ei poolda ükski erakond.

Kõige enam erinevad arvamused erakonna asutamiseks vajaliku liikmete arvu osas.

Erakonnaseaduse eelnõule saabus kokku vaid kuus muudatusettepanekut, neist viis IRL-i fraktsiooni liikmetelt Andres Herkelilt ja Juku-Kalle Raidilt. Kusjuures viimased on veel omakorda eriarvamusel, kus peaks olema ühingu liikmete arvu piir, et saaks erakonda asutada.

Esmalt pakkus Herkel, et erakondade moodustamisbarjäär võiks olla 200 liiget praeguse 1000 liikme asemel. Mäletatavasti pakuti just sellist piiri ka Rahvakogu ettepanekutes. Juku-Kalle Raid leidis, et piir võiks olla kõrgemal: 500 liiget.

Üheskoos pakkusid Herkel ja Raid erakondadele välja uue rahastamismudeli. Riigikogu valimistel vähemalt 2-protsendilise toetuse saanud erakonnad saaksid selle ettepaneku järgi toetust igal kuul. Aastasumma arvutataks nii, et 50 protsenti erakondadele eraldatavast rahast jagatakse vähemalt 2 protsenti hääli saanud erakondade vahel proportsionaalselt saadud häälte arvu järgi. Ülejäänud pool kogusummast jagataks võrdselt kõigi riigikogus esindatud erakondade vahel.

Riigikokku pääsemise häältekünnist alandaksid Herkel ja Raid 5 protsendilt 4-le.

Oma ettepanekud eelnõule tegid ka sotsid. SDE ettekujutus erakondadele raha jagamisest kattub Herkeli ja Raidi ettepanekuga selle erandiga, et SDE arvates võiks valimiskünnise alla jäänud erakond, kes sai vähemalt ühe protsendi häältest, saada aastas riigilt 10 000 eurot.

Sotsid julgesid muudatusettepanekutes välja käia ka kulude piiri reklaamidele. SDE nägemuses võiks erakonnad aastas reklaamile kulutada maksimaalselt 500 000 eurot.

Üsna ettearvatult ei puuduta ükski neist ettepanekuist piiri, millest alates oleks ebaseaduslik annetus erakonnale kriminaalkuritegu. Poliitikute algatatud erakonnaseaduse muutmise eelnõu järgi alustataks edaspidi kriminaalmenetlust keelatud annetuste puhul vaid juhul, kui summa on vähemalt 32 000 eurot. Kui vahepeal karistusseadustikku muudetakse – ja sellega justiitsministeerium praegu tegeleb – tõuseb see summa aga 40 000-ni.

Muudatusettepanekute tähtaeg kukkus eile.