Ühing soovitab Eesti eurosaadikutel allkirjastada korruptsioonivastane deklaratsioon

18.04.2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on esitanud palve Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis allkirjastada üle-euroopaline deklaratsioon, mis puudutab Euroopa Liidu (EL) jõupingutusi korruptsiooni vastu võitlemisel.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti arvates võiks sellest deklaratsioonist saada dokument, mis sillutab teed järgmistele sammudele, mida ELi tasandil korruptsioonivastases võitluses ette võetakse, vahendas ühingu pressiesindaja.

Deklaratsiooni allkirjastamise eestvedajaks on rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International, mille esindajaks Eestis on ühing
Korruptsioonivaba Eesti.

Muuhulgas seab deklaratsioon eesmärgiks ühtsete hindamismeetmete loomise korruptsioonivastase võitluse hindamiseks liikmesriikides ning tugevama järelevalve teostamise ELi struktuurivahendite kasutamisel.

«Vaatamata Eesti suhteliselt heale tulemusele korruptsioonitajumise indeksi tabelis võrreldes ülejäänud Ida-Euroopa riikidega püsib ka meil oht, et saavutatud
stabiilsusele järgneb langus,» ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii. «Indeksi kujunemisel mängib suurt rolli riiklik korruptsioonivastane
tegevus ning ilma tugeva ELi tasandi järelevalveta võidakse kehvades majandusoludes see valdkond piisava tähelepanuta jätta,» lisas Prii.

2009. aastal oli Eesti rahvusvahelises korruptsiooni tajumise indeksi tabelis 28. kohal tulemusega 6,6 palli (10 palli märgistab puhtaimat riiki).

Euroopa Parlamendi saadikutel on aega deklaratsioon allkirjastada kuni 22. aprillini.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Ühingu tegevust toetavad teiste hulgas Avatud Eesti Fond ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital.