Ühest retsepti korruptsiooni vältimiseks ei ole

«Korruptsiooni vältimine 100%-liselt ei ole võimalik,» tõdeb Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektori sõnul rakendatakse ettevõtetes erinevaid meetmeid, et maandada korruptsiooniriski, näiteks suurendatud sisekontroll ja erinevate tasandite auditid, kuid ühest retsepti korruptsiooni ära hoidmiseks ei ole.

Paltsi sõnul on ettevõtete siseselt tasakaalu otsimine ja leidmine keeruline. «Kas, kui palju ja mis on lubatud ning millised on riskid?» toob Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor välja peamise küsimuse, mis ettevõtetes sageli õhku kerkib.

Eesti Energia, Eesti üks suurim hangete korraldaja, umbes 4000 hankega aastas, peab väga oluliseks ettevõtte läbipaistvust korruptsiooni vältimiseks. «Eesti Energias tegeleb hangetega üks üksus - hankeosakond, ning paigas on väga ranged sisereeglid. Kõik töötajad on läbinud ka korruptsioonivastase koolituse, et vältida töötajate tegutsemist teadmatusest,» lausub Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Lisaks sellele on Eesti Energias ka tugev siseaudit, mis peab järelvalvet ettevõtte tegevuse seaduslikkuse üle. Ta lisab, et väga oluline on korruptsiooni vältimiseks sätestada kindlad reeglid- ja kokkulepped koostööpartneritega suhtlemisel ning neid ka töötajatele teadvustada.