Traktorid, filmid ja motosport ehk kuhu läheb saadikute jagatav katuseraha

Kui suur osa riigikogu liikmete jaotatavatest niinimetatud katuserahadest lähevad tüüpiliselt mõne kooli või vallamaja katuse remondiks, siis sageli torkavad nimistus silma ka MTÜ-de tegevustoetused, mille juhatuse liige on peaaegu alati valitsuserakonna liige.

Delfi uuris 2012. aasta riigieelarve katuserahade aruannet, mis ametlikus kirjas kandis küll nime "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud muude eraldiste täiendav liigendus."

Tabelit uurides võib üldistavalt öelda, et iseäranis edukas võiks olla selline mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegeleb rahvuskultuuri arendamisega ja mille vähemalt üks juhatuse liige on ka IRL-i liige. Nii said riigilt toetust MTÜ Kuldre Käsitöötare (juhatuse liige Evi Zirk IRL-st), Rannu Maanaiste Selts "Laine" (kaks juhatuse liiget IRL-st), MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut (juhatuse liige Alar Karu IRL-st) ja paljud teised.

Katuserahade jaotamisel on silmas peetud ka Setumaad. Seto Muusikud ja SA Seto Instituut said tegevustoetuseks vastavalt 3000 ja 4000 eurot, mida võis soodustada nende juhtide kuuluvus IRL-i.Silma torkavad ka suured toetused Viljandimaale, erinevatele mulgi kultuuri arendamisele pühendatud asutustele, kuhu kuuluvad IRL-i liikmed.

Murutraktorid, motosport ja filmikunst

On ka teistsuguseid annetusi, näiteks maksis riik kinni MTÜ Noorteklubi Loovus murutraktori soetamise 4000 euro eest. See võis saada võimalikuks seetõttu, et MTÜ juhatuse liige on Rando Ruusväli Keskerakonnast.

Samuti saatis riigikogu raha MTÜ-le Murtud Rukkilille Ühing, mis tegeleb represseeritute esindamise ja rahva mälu hoidmisega. Ühingul on küll IRL-ga koostööleping, kuid ühingu esimees on hoopis Enn Uibo Keskerakonnast.

Tervelt 26 000 eurot läks MTÜ-le Baltic Centre for Russian Studies, mille juhtkonda kuulub riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Selgituses on kirjas, et raha läheb "kahe projekti läbiviimiseks."

Riiklikult edendatud sai ka motospordi propageerimine, mida vedasid Ahti Roosmaa ja Mati Kask Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. 4000 eurot läks just selle eesmärgi nimel nende MTÜ-le Yellow Racing. Järvakandi lumeovaali haldav MTÜ Meelistegevus sai aga tegevustoetuseks tervelt 13 600 eurot, MTÜ eesotsas on Meelis Tomson Keskerakonnast. Lumeovaalil korraldatakse autospordivõistlusi, kus Tomson on olnud peakohtuniku rollis.

Riigikogu pani õla alla ka filmikunstile: 10 000 eurot läks MTÜ-le Atalanta ühe filmi tootmiseks. Millise filmiga tegu oli, küll ei täpsustatud, aga MTÜ eestvedajaks on režissöör Jaan Kolberg, kes kuulub IRL-i ja kes lõi 2012. aastal pooletunnise dokumentaalfilmi nimega "Jeesus, homod ja kiisud".

Kummaline praktika

Eilne "Pealnägija" tuvastas, et niinimetatud katuserahade jagamine riigikogus on taas hoo sisse saanud. See tähendab, et valitsus eraldab riigikogule eraldi summa selleks, et parlamendi liikmed, eriti koalitsioonierakondadest, saaksid vabalt valitud valdkonda edendada.

Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juhi Maris Jõgeva hinnangul on see praktika arusaamatu ja mõjub ebaõiglaselt. Kuigi on tänuväärne, kui rahasid eraldatakse näiteks mõnele heategevuslikule sihtasutusele, peaks selliste rahade jagamine olema alati avalik ja toimuma kindlate reeglite järgi.

Tavapraktika MTÜ-de rahastamisel näeb ette seda, et kirjutatakse mahukaid toetustaotlusi ja põhjendatakse igakülgselt, miks just see asutus on kindlat summat väärt ja mida sellega teha plaanitakse.

2012. aasta riigieelarve muude eraldiste täiendava liigendusega saab tutvuda siin.