Toobal ja Laasi arutlevad: millal on vanade kirjade lugemine kuritegu?

03.04.2014


Riigiprokuratuur keeldus algatamast kriminaalmenetlust seoses Riigikogu liikmete Priit Toobali ja Lauri Laasi Riigikogu serveris asuva kirjavahetuse välja andmisega Kaitsepolitseiametile enne Riigikogult vastava nõusoleku saamist.

Toobal ja Laasi nendivad, et riigiprokurör Heili Sepp on seisukohal, et juba ära saadetud e-kirjad ei kuulu sõnumisaladuse kaitse alla.

„Tekkinud on väga huvitav olukord, kus riigiprokurör Inna Ombler tahab meid kohtus süüdistada Hannes Rummi vanade e-kirjade lugemises, kuid riigiprokurör Heili Sepp ütleb selgesõnaliselt, et juba ära saadetud kirjade ehk edastusprotsessi läbinud kirjade puhul puudub vastuolu Põhiseaduse §-ga 43, mis näeb ette õiguse sõnumisaladusele,” rõhutavad Toobal ja Laasi.

„Riigiprokurör Heili Sepp kirjutab, et Karistusseadustiku § 156 näeb ette kriminaalvastutuse kirjavahetuse ja sidevahendi abil edastatud sõnumi saladuse rikkumise eest. Põhiseaduse §-i 43 sõnumisaladuse kaitsealasse kuuluvad aga vaid sõnumid, mis on hetkel kommunikatsiooniprotsessis, kuid sinna ei kuulu saadetud ja andmekandjale salvestatud sõnumid,” märkisid Riigikogu liikmed.

Toobal ja Laasi nendivad, et taaskord on näha, kuidas prokuratuur kohaldab nende suhtes seaduseid valikuliselt. „Kuidas saab üks riigiprokurör süüdistada meid selles, milles teine riigiprokurör seaduse rikkumist ei näe? Vaadates toimuvat, on üha selgemalt näha, kuidas opositsioonipoliitikuid taga kiusatakse.”