Tehnoülevaatuse kohtuasi sai jõustunud lahendi

04.08.2013

Neli inimest kriminaalsüüdistusega kohtu ette viinud tehnoülevaatuse korruptsioonisüüasi sai lõppeval nädalal jõustunud lahendi, kui riigikohus leidis, et süüasja menetlusse võtmiseks pole alust.

Süüdistuse järgi võttis 49-aastane Lauri eelmise aasta aprillis Tartu E-Tehno OÜ Võru tänavas asuvas ülevaatuspunktis tehnilise ülevaatajana töötades 27-aastase Kaido vahendusel 48-aastaselt Kalevilt vastu 55 eurot selle eest, et ta jättis ülevaatuseks esitatud Kalevi 25-aastasele tütrele Meriliisile kuuluval sõiduautol esinevad ohtlikud puudused ülevaatuse kontrollkaardil teadlikult fikseerimata.

Lauri tunnistas sõiduki tehniliselt korras olevaks ning ülevaatuse läbinuks. 35 eurot altkäemaksuks saadud rahast edastas Lauri E-Tehno kassasse selleks, et näidata sõiduki reaalset ülevaatuse läbimist. 20 eurot jättis ta aga endale. Sealjuures selgus, et Kalev oli tegelikult andnud altkäemaksuks 70 euot, millest aga Kaido oli 15 eurot vahendamise eest endale jätnud.

Tartu maakohus tunnistas Lauri süüdi altkäemaksu võtmises, Kalevi selle andmises, Meriliisi altkäemaksu andmisele kihutamises ja Kaido altkäemaksu vahenduses. Lauri sai lühimenetluse korras 11 kuu ja 29 päeva pikkuse ning Kalev ja Meriliis kaheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Kaido pidi kandma 320 euro suuruse rahalise karistuse tingimisi kolmeaastase katseajaga. Menetluskulude katteks pidid süüdistatavad tasuma 440-982 eurot.

Süüalused viisid kaasuse Tartu ringkonnakohtusse, mis puutus veidi maakohtu lahendit. Nimelt tühistas ringkonnakohus selle aasta 8. mai otsusega Meriliisi süüditunnistamise altkäemaksu andmisele kihutamises ja kvalifitseeris kuriteo altkäemaksu andmiseks, jättes mõistetud karistuse muutmata.

Ringkonnakohus leidis, et Meriliisi tegutsemine ei olnud seotud üksnes Kalevi altkäemaksu andmisele kallutamisega, vaid ta lõi ka süüteoks sobivad tingimused, leides telefoni teel konsulteerides sobiva tehnoülevaatuspunkti, andis Kalevilt juhiseid tegutsemiseks ning pani talle ülesandeks konkreetsete isikutega Tartu linnas kokku saada.

Samuti muutis ringkonnakohus maakohtu otsuse põhiosa motiive kahe süüdistatava ütluste usaldusväärsusele antud hinnang osas ja Kalevi poolt kurieo toimepanemise tahtlusse osas. Ringkonnakohus leidis, et Kalevi reaalne sihikindel käitumine kinnitas altkäemaksu andmise toimepanemist otsese tahtlusega. Muus osa jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.

Seejärel esitas Lauri kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, kuid see ei saanud lõppeval nädalal menetlusluba. See tähendas ka süüdimõistmise lõplikku jõustumist.