Tea Varrak maksis ministrile kingitud maali omast taskust kinni

Haridusministeeriumi kantsleri Tea Varraku poolt ministeeriumi nimel Mailis Repsile kingitud maali ümber tekkinud kära päädis sellega, et Varrak tasus maali eest ise ja taies jääb kaunistama haridusministeeriumi ruume.

Lapse sünni puhul saadud Ivika Luiski maal tõi minister Repsile rõõmu asemel üksnes peavalu. Värvika kingituse nautimise asemel tuli hakata vastama paremalt ja vasakult tulnud küsimustele, kas kõrgel riigiametnikul sobib ikka vastu võtta 1800eurost kingitust.

„Tekkinud segaduse lahendamiseks maksan maali ise kinni ning annan selle üle ministeeriumi omandusse, mille seinu see jääb tulevikus kaunistama,“ teatab ministeeriumi kantsler Varrak, kes toob selle otsusega ministri avalikkuse turmtule alt ära. Avaliku teenistuse veebilehe andmetel on kantsler Varraku kuupalk 4605 eurot.

Hiljuti kuuendat korda emaks saanud haridusminister Repsile otsustati tähtsa sündmuse puhul kinkida 1800 eurot maksev maal. Tasus selle eest ministeerium ja sellele lisandus umbes 1200 eurot erisoodustusmaksu, mis ministeeriumil samuti tasuda tuli. Varrak põhjendas hinnalist kingitust sellega, et lapse sünd on erakordne sündmus ja sellest ka südamest tulev kingisoov ministeeriumi poolt. Siia tuleb lisada, et enamik ministeeriumi töötajatest kuulis hinnalisest kingitusest alles pärast selle üleandmist. Ministeeriumi osakonnad piirdusid lillekimbu, õnnitluskaardi või mõne pisema meenega.

Ministrile tehtud kingituse teemal oli üks häälekamaid sõnavõtjaid Ühing Korruptsioonivaba Eesti, mis oma küsimustes valitsusele ja haridusministeeriumile märkis, et kantsler nimetatakse ametisse ministri ettepanekul ning tema ametist vabastamiseks teeb ettepaneku samuti minister. Seepärast on ilmne, et kantsleri on huvi on olla ministriga heades suhetes ja kingitust ei oleks tehtud, kui Reps ei oleks minister, märkis Korruptsioonivaba Eesti.

„Maal on ja jääb ministeeriumisse ka ministri lahkumise järel, oleme selles kokku leppinud,“ selgitas Varrak reede hilisõhtul saabunud vastustes. „See on ja jääb ministeeriumi omandiks ning ministeeriumi seinu kaunistama.“ Ka minister Reps ütleb: „Maali ei ole koju viinud, ega kavatsegi seda teha.“

Varrak ei vastanud ka küsimusele, kas haridus- ja teadusministeerium ning valitsus on kehtestanud ametiisikutele tehtavate kingituste rahalise piirmäära, sest tema sõnul oli tegemist viisakusavaldusega erakordse sündmuse puhul. Varrak lisas, et minister kaalus kingitusest loobumist või ministeeriumile üleandmist ning seepärast ongi maal ministeeriumis ja jääbki sinna.

“Ministeeriumid peaksid olema eeskujuks seaduste täitmisel. Nii ministeeriumi kantsler kui minister on korruptsioonivastase seaduse järgi käsitletavad ametiisikutena,” selgitab ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Anni Jatsa. “Ühing on seisukohal, et avalikud organisatsioonid peaksid korruptsioonivastase seaduse täitmiseks kehtestama selged eeskirjad, mis reguleerivad kingituste vastuvõtmist, sest oluline on ennetada nii tegelikku kui ka näilikku huvide konflikti.”