Tartu ülikooli siseaudit paljastas hulga korruptiivseid ja ebapädevaid tehinguid

Tartu ülikooli siseauditist selgus, et auditile eelnenud 14 kuu jooksul tegid töötajad üle 50 000 euro väärtuses korruptiivseid tehinguid. Osa konfliktsete tehingutega vahele jäänud töötajaid saab aga tänaseni raha käsutada.

Mullu mais alustati Tartu ülikooli nõukogu otsusega kõrgkoolis siseauditit. Eesmärk oli uurida, kas töötajad lähtuvad konfliktsete tehingute tegemisel kehtivatest seadusepügalatest. Konfliktsed ehk korruptiivsed tehingud tähendavad seda, et ülikooli töötaja ostab enda ettevõtte käest teenuseid või tooteid. Mõnel juhul on see vältimatu, kuna Tartu ülikooli teeb koostööd väga spetsiifiliste valdkondadega, mille teenusepakkujaid võib Eestis olla vaid mõni. Ilmnes, et korruptiivseid tehinguid toimus 51 896 euro eest.

Tartu ülikooli siseauditi juht Jaanus Tammjärv nentis, et on töötajaid, kes jäid auditis korruptiivsete tehingutega vahele, aga saavad raha edasi käsutada. Siiski on ka neid, kellelt võeti see luba ära. Tammjärve sõnul tehti need tehingud pigem teadmatusest ja ebapädevusest, mitte soovist kasu saada. Ta lisas, et järelaudit on tehtud ja sealt selgus, et inimesed on vigadest õppinud. Kedagi lahti ei lastud, kuna tegemist oli ennetusliku auditiga, millega juhiti tähelepanu Tartu ülikooli kitsaskohtadele.

Artikkel jätkub...