Tallinna tasuta ühistransport pani minister Seedri õiguskantsleri poole pöörduma

02.07.2013

Tallinna tasuta ühistransport ei ole aus väiksemate ja vaesemate omavalitsuste suhtes, leidis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja päris selle kohta aru õiguskantsler Indrek Tederilt.

„Seades sõidusoodustustega väljaspool pealinna elavad, kuid Tallinnas töötavad või õpivad (nt üliõpilased) inimesed ebavõrdsesse olukorda, survestatakse mittetallinlasi majanduslike meetmetega registreerima end Tallinna rahvastikuregistrisse,“ leidis Seeder.

Minister kirjeldas, et sellega seoses on tekkinud olukord, kus näiteks tööl käiv täiskasvanud perekonnaliige – isa või ema - registreerib end tasuta sõidusoodustuse saamiseks Tallinna linna elanikuks, kuid tema pere ja lapsed elavad mujal ning jäävad endiselt oma tegelikku elukohta väljaspool Tallinna.

„Pereliikme teenitud maksutulu laekub Tallinnasse, kuid tema pere ja lapsed tarbivad endiselt elukohajärgse linna või valla teenuseid, nagu lasteaiakohad, kool, ühistransport, huviharidus jne. Seega saab Tallinn tulu, aga enamik kohustusi jääb teiste valdade ja linnade kanda. Sellega nõrgendatakse veelgi maapiirkondade, valdade ja linnade tulubaasi ning sidet kohaliku omavalitsuse ja seal tegelikult kinnisvara või elukohta omavate elanikega,“ jätkas ta.

Minister Seeder palus õiguskantsler Tederil kontrollida, kas 1. jaanuaril 2013. aastal jõustunud Tallinna uus ühistranspordi korraldus on kooskõlas ühistranspordiseaduse, Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu aluspõhimõtetega.

„Samuti palun Teie hinnangut, kas peate vajalikuks, et ühistranspordiseaduses sätestataks üheselt kohaliku omavalitsuse kohustus ühistarnspordi korraldamisel tagada kõikide Eestis elavate ja reisivate inimeste võrdne ja solidaarne kohtlemine (sh piletihinna määramisel või tasuta sõiduõiguse võimaldamisel) olenemata nende märgitud elukohast rahvastikuregistris,“ kirjutas Seeder õiguskantslerile.