Tallinn tellis vaidlusaluste reklaamide konkureeriva ekspertiisi Linnar Priimägilt

02.06.2014


Tallinna linna tellimusel valmis Tallinna Ülikooli imagoloogia osakonna dotsendil Linnar Priimäel Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) menetletavate viie reklaami konkureeriv ekspertiis.

Priiimägi ekspertiis lükkab ümber ERJK väited, et mainitud reklaamide näol on tegu valimisreklaamidega.

Priimägi ekspertiisist ilmneb, et ERJK poolt tellitud ekspertiisakt eksib teaduslikule analüüsile esitatava loogilise korrektsuse nõuete vastu; ei tugine piisavale asjaomasele (reklaamiteoreetilisele) pädevusele; ei põhine koherentsel semiootilisel teoorial; kasutab teaduslikus analüüsis lubamatuid propagandistlikke retoorikavõtteid; asendab objektiivset teaduslikku tõestusjõudu evivad argumendid subjektiivse psühhograafiaga; esitab kasuistlikult kallutatud väiteid.


Priimägi nimetab komisjoni ekspertiisi läbinähtavalt kasuistlikuks tellimustööks

ERJK poolt tellitud ekspertiisakt ei kujuta endast mitte rangeid teaduslikkuse nõudeid järgivat analüüsi, vaid läbinähtavalt kasuistlikku tellimustööd, mille järeldustel puudub õigustatud ja rahuldav põhjendus.

Reklaamiteoreetilises hinnangus leiab ekspertiis, et roheline värv ei ole Eesti Keskerakonna kaubamärk; Põhja-Tallinna linnaosa vapp ei ole käsitatav Priit Kutseri, Karin Tammemäe ja Eesti Keskerakonna kaubamärgina; Tallinna logo ei ole käsitatav ühegi valimistel osaleja isikliku ega kollektiivse kaubamärgina.


Ekspertiisi lõppjäreldus rõhutab, et mitte ükski ERJK poolt menetlusse antud Tallinna linna plakatist või videoklipist ei kujuta endast valimisreklaami.


Ekspertiis edastati ERJK esimehele Ardo Ojasalule, Riigikogu Korruptsioonivastase komisjoni esimehele Ken-Marti Vaherile, riigikontrolör Alar Karisele ja riigiprokurör Norman Aasale.