Tallinn rahastab oma ametnike MTÜ-d, makse maksmata

Linnavalitsuse selgitusel oleks iga toetatud ametniku eest makse maksta liiga keeruline. 

Tallinna linn rahastab oma tippametnike loodud MTÜ-d ja sealtkaudu oma töötajate sportimist erisoodustusmaksu maksmata. MTÜ Spordiklubi Lival Sport juhatuse liikmed on linnasekretär Toomas Sepp, linnakantselei haldusteenistuse majandusosakonna peaspetsialist Tauno Metsaviir, linnavalitsuse nõunik Liina Oja, kelle meiliaadressilt laekuvad ajakirjanikele tihti linnapea seisukohad, ja Marianne-Elisabeth Agu, kes töötas samuti linnakantseleis, kuid kelle teenistussuhe on praegu peatunud.
 
MTÜ kontaktaadressiks on äriregistris antud linna vanemraamatupidaja Gätlin Vunki e-posti aadress linnavalitsuses. Sinna saadetud päringule tuli aga vastus vabaühenduse asemel hoopis Tallinna pressiteenistuselt. Raepressi sõnul kuulub MTÜ-sse Lival Sport ligikaudu 200 inimest, kelle seas on „nii linnaametnikud kui ka linnavalitsuse süsteemi välised spordihuvilised”.
 
2010. aastal kandis linn MTÜ-le üle 350 000 krooni, 2009. aastal 450 000 krooni. Toetatakse klubi liikmete tegelemist aeroobika, tennise, kalastuse ja teiste spordialadega. Mullu taotles MTÜ linnalt 22 369 eurot ja sai selle täies mahus. 2009. ja 2010. aastal sõlmitud lepingutele on MTÜ poolt alla kirjutanud juhatuse liige Toomas Sepp, kes on ühtlasi linnasekretär. Linna poolt on lepingutele alla kirjutanud Sepa kolleeg, spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves. Nii raha saaja ehk MTÜ kui ka raha jagaja ehk linnavalitsuse aadress lepingul on üks ja seesama: Vabaduse väljak 10.
 
Raha kasutamist on lepingu järgi pandud kontrollima linnakantselei sisekontrolöri teenistus, mis allub linnasekretärile ehk raha kasutava MTÜ juhatuse liikmele Toomas Sepale. Küsimusele võimaliku huvide konflikti kohta vastas Raepress, et seda ei saa olla, sest „linna sisekontrolöri teenistus on küll linnakantselei koosseisus, aga oma põhimääruse p.5 alusel allub sisulise töö küsimustes otse linnapeale”.
 
Küsimusele, kas linn on MTÜ-d rahastades tasunud ka erisoodustusmaksu, vastas Raepress: „Mitte ükski Tallinna eelarvest raha taotlenud ja seda saanud sadakonnast MTÜ-st ei tasu oma liikmetelt nimetatud makse.”
 
Allikas: EPL Online