Tallinn peatas huvide konflikti tõttu Tallinna haigla projekteerimishanke

05.04.2021

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet peatas nädal tagasi välja kuulutatud Tallinna haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, et välistada võimaliku huvide konflikti oht projektimeeskonnas. Uus hange kuulutakse välja esimesel võimalusel, teatas linnavalitsus.
Projektimeeskonna kontrollimisel selgus, et hanke ettevalmistamisel osales projektimeeskonna liige, kelle töösuhe oma endise tööandjaga ja juhatuse liikme volitused olid lõppenud juba novembris 2020, kuid ettevõte muutis andmed äriregistris alles käesoleva aasta 23. märtsil.

"Linna sisekontrolöri teenistus tuvastas seoses projektimeeskonna töötajate rutiinse taustakontrolliga võimaliku huvide konflikti ohu. Kuigi ei ole alust arvata, et ühelgi võimalikul pakkujal oleks selle tõttu tekkinud konkurentsieelis, otsustasime välistada ka näilise huvide konflikti võimaluse. Linn tellib täiendava auditi projekteerimishanke tingimustele ja otsustab kümne päeva jooksul uue hanke väljakuulutamise," ütles linnasekretär Priit Lello.

"Viivitus rahvusvahelise hankemenetlusega teeb graafikus püsimise küll keerulisemaks, kuid antud olukorras pean õigeks praegu tekkinud kahtlused välistada ja pärast auditi läbiviimist uus hange esimesel võimalusel välja kuulutada. Kuigi sisulist huvide konflikti ei ole ja ükski ettevõte ei ole konkurentsieelist meie praeguse info kohaselt saanud, peame oluliseks hanketingimused üle vaadata ning välistada igasugused võimalikud edaspidised vaidlused sel teemal," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aasta, põhiprojekti alusel viiakse läbi ehitushange. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot.

Tallinna haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tehti koostööd arhitektide liiduga. Riigihanke pakkujal tuleb koos hinnapakkumisega esitada hindamiskomisjonile ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsioon ning selle kvaliteeti hinnatakse pakkumuse eraldi osana.

Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind 127 000 ruutmeetrit. 

Tallinna haigla rajamisega on kavas rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak Lasnamäele lauluväljaku lähedale.

Tallinna haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.

Loe ERRist.