Sotsidele tehtud annetused vähenesid mullu üle kolme korra

02.07.2013

Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (SDE) tehtud annetused vähenesid mullu üle kolme korra, kokku kogusid sotsid 2012. aastal annetusi 77 392 eurot, selgub partei 2012. majandusaasta aruandest.

2011. aastal kogusid sotsid annetustena oluliselt suurema summa, 257 251 eurot.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tulud olid mullu 1 118 471 eurot, millest suurem osa, 1 014 619 eurot, tuli eraldisena riigieelarvest.

Liikmemaksu kogusid sotsid mullu 26 460 eurot. Liikmemaksu tasumine suurenes aastaga märgatavalt, 2011. aastal sai SDE liikmemaksu 17 162 eurot.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmete arv kasvas eelmisel aastal 1291 liikme võrra, mullu 31. detsembri seisuga kuulus parteisse 6023 liiget. Erakonna liikmete niivõrd suur kasv on seotud eelkõige ühinemisega Vene Erakonnaga Eestis eelmise aasta alguses.

Sotsid tagastasid eelmisel aastal riigikogu valimiskampaania rahastamiseks võetud pikaajalise pangalaenu, mille tasumise lõpptähtaeg oli 2014. aastal. SDE-l oli 2011. aasta lõpu seisuga Swedbanki ees laenukohustusi kokku 287 834 eurot, eelmise aasta lõpus oli erakonna laenu jääk Swedbanki ees kahanenud 10 089 euroni.

Erakonna netovara oli majandusaasta lõpus positiivne, ulatudes 148 599 euroni.

Kui SDE lõpetas 2011. aasta 73 496 euro suuruse kahjumiga, siis eelmise aruandeaasta tulem oli 512 946 eurot.

Sotside erakonnas töötas eelmisel aastal keskmiselt 13 inimest, aastaga suurenes partei keskmine töötajaskond ühe inimese võrra. SDE tööjõukulud olid mullu 261 896 eurot. Juhatuse ja volikogu liikmed oma töö eest tasu ei saanud.

SDEl oli eelmise aasta lõpus märgatavalt rohkem sularaha kui 2011. aasta lõpus. Eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal raha kokku 199 035 eurot, sellest 198 726 eurot oli arvelduskontodel ja kassas 309 eurot. 2011. aasta lõpus oli sotsidel sularaha 4700 eurot, sellest arvelduskontodel 4690 eurot ja kassas 10 eurot.