Sotsid tegid parteide rahastamisprobleemide lahendamiseks kaks ettepanekut

28.08.2012

Sotsiaaldemokraadid esitasid riigikogu põhiseaduskomisjonile parteide rahastamisprobleemide lahendamiseks kaks ettepanekut, mille kohaselt ei tohiks erakonnad valimiskampaaniale kulutada rohkem kui 400 000 eurot ning valimiste järel peaks erakondade rahastamise järelevalve komisjon tellima tegelike valimiskulutuste hindamiseks sõltumatu auditi.

 
 
Opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Sven Mikseri sõnul on kampaaniaks kulutatavale rahale ülempiiri seadmine ja selle kontrollimine sõltumatu audiitori poolt sisuliselt ainus võimalus muuta erakondade rahastamine läbipaistvaks. «Seni, kuni valimisedu saavutamiseks tuleb teha võimalikult massiivne ja kallis, kuid sisutu reklaamikampaania, leidub kahjuks alati erakondi, kes on valmis «pesema» kilekotiga erakonna kontorisse tassitavat raha või kiikama lisaraha otsides idapiiri taha,» lausus ta.
 
Mikser avaldas lootust, et komisjoni initsiatiiv viib rahastamiskorra kiire ja põhimõttelise muutmiseni ega takerdu lõputusse finesside ümber keerutamisse. «Reformierakonna probleeme eitav ja uurimisasutusi süüdistav käitumine nende endisele peasekretärile Kristen Michalile esitatud kahtlustuse valguses kahjuks kärbib seda usku,» lisas ta.
 
Parlamendi põhiseaduskomisjon võttis erakondade rahastamise süsteemi ülevaatamise oma tööplaani tänavu juunis riigikogu juhatuse ettepanekul. Võimalike muudatuste kohta ootab põhiseaduskomisjon erakondadelt, mittetulundusühingute liidult, uuringukeskustelt, riigikontrollilt, õiguskantslerilt ning mitmelt õigus- ja ühiskonnateadlaselt ettepanekuid augusti lõpuks.
 
Allikas: PM Online