Siseministeerium: meil on sõidukite kasutamine rangelt reguleeritud

Siseministeeriumi varade asekantsler Riho Kuppart ütles Äripäevale, et nende valitsusalas pole praegu tarvis teha muudatusi nagu sõidupäevikute kasutusele võtmine, sest sõidukite kasutamine on karmilt reguleeritud.

Kui erandjuhtudel sõidukit ka erasõiduks kasutatakse, siis peabki sõidu sõidupäevikusse kandma.

Kuppart selgitas, et siseministeeriumi ja selle allasutuste puhul on ametiauto isiklikuks otstarbeks kasutamise õigus antud valitsuse määrusega vaid ministrile, kantslerile ja maavanematele. Nemad sõidupäevikut ei pea ning tasuvad seadusest tulenevad maksud erisoodustuselt.

Teenistussõidukite - st üldjuhul politsei ja pääste alarmsõidukite - kasutamine isiklikeks sõitudeks on keelatud.

"Üldkasutuses sõidukeid saavad töösõitudeks kasutada kõik töötajad. Reeglina on ka üldkasutuses sõiduki kasutamine erasõitudeks keelatud," ütles Kuppart, "Üksikud erandid on vaid olulistel eraelulistel põhjustel ning sel juhul otsustab sõiduki kasutamise asutuse juht või tema poolt volitatud isik. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud isiklikud sõidud fikseerima sõidupäevikus ning hüvitama asutusele tekkinud kulud."

Kuppart leidis, et suuri muudatusi pole siseministeeriumi valitsusalas praegu vaja teha, kuna sõidukite kasutamine on üsna karmilt reguleeritud. "Me ei kasuta sõidukeid motivatsioonisüsteemi osana erinevalt erasektorist," lisas ta.

Edaspidi soovib ministeerium juurutada GPSi-põhiseid süsteeme sõidukite asukohtade ja kasutamise jälgimiseks, sel juhul hakkaks osa sõidulehtedega kogutavat infot laekuma automaatselt. "Kindlasti kaalume sõidulehtede sisu muutmist, kuid mitte kaotamist," ütles asekantsler.