Sisekontroll: Tartu ametnik rikkus sugulasele Oa tänava ehituse jaoks luba väljastades korruptsiooniseadust

03.06.2013


Tartu linnavalitsuse sisekontrolliteenistus lõpetas Oa tn 10b ja 10c hoonete ehitamisega seotud tegevuste uurimise ning leidis, et praeguseks juba ametist lahkunud arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Karin Raid eksis kehtinud korruptsioonivastase seaduse

vastu.

Kontrolli käigus tutvuti ehitatavate hoonetega seotud asjaajamisega ning küsitleti ehitusloa väljastamisega seotud arhitektuuri ja ehituse osakonna ametnikke, teatas linnavalitsus.
Sisekontrolliteenistuse aruandest selgub, et kuna praeguseks linnavalitsusest lahkunud arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Karin Raid osales oma lähisugulasega seotud ettevõttele projekteerimistingimuste ja lubade väljastamise menetlustes, eksis ta sel hetkel kehtinud korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 25 lg 1 p 3 ja lg 2 (huvide konflikt) vastu.


Sisekontrolli hinnangul oleks Karin Raid pidanud võimalikust huvide konfliktist oma otseseid ülemusi teavitama ja end vastavatest menetlustest taandama.


Osakonna ametnike esitatud seletuskirjadest ja selgitustest ei nähtu, et Raid oleks otseselt kedagi mõjutanud, kuid tema alluvad võisid tunda kaudset survet, leidis sisekontroll.


Sisekontroll tuvastas, et ehitusprojektides esinevaid vigu ja mõnede osakonnasiseste kooskõlastuste puudumist arvestades poleks ehituslubade väljastamise küsimus tohtinud linnavalitsuse istungile jõuda. Linnavalitsuse liikmetele anti aga informatsioon, et ehitusprojektid vastavad nõuetele ja kõik vajalikud kooskõlastused on olemas.


"Loodame, et juba lähinädalatel saab ametisse asuda uus arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja, kelle otsimisega oleme viimastel nädalatel aktiivselt tegelenud. Koostöös uue juhatajaga vaatame kriitilise pilguga üle osakonna töökorralduse ning erinevate osapoolte kaasamisega seonduva protseduuri, et edaspidi õnnestuks analoogseid probleemseid juhtumeid juba eos välistada. Lähipäevil kujundab linnavalitsus distsiplinaarvastutuse küsimuses lõpliku seisukoha ka seoses nende sisekontrolli aruandes nimetatud töötajatega, kes ei ole kõnealuse juhtumi osas oma töö ülesandeid korrektselt täitnud," ütles abilinnapea Raimond Tamm.


Delfi kirjutas hiljuti, kuidas Tartus Supilinnas on puhkenud tüli ehitaja ja naabrite vahel. Naabrite arvates kerkib uus maja nende maale lubamatult lähedale, ehitaja süüdistab aga naabreid seadusliku ehituse saboteerimises.


Kerkiva kahekordse maja naabri sõnul on ehituse käigus maha võetud mitu nende maal asuvat puud ning soovida jätavad ehitajate suhtlusmeetodid.


Linnavalitsuse esindaja Eduard Alaver ütles siis Delfile, et tema arust on kogu vaidlus arusaamatu, sest maa-alal kehtib Supilinna üldplaneering ja Tartu linna üldplaneering, mis näeb Oa 10b otstarbena ette elamumaa. Garaažide ümberehituseks väljastati projekteerimistingimused tema sõnul eelmise aasta detsembris ning ehitusluba anti veebruaris.


Pärast skandaali puhkemist otsustas Tartu linnavalitsus rahuldada arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Karin Raidi lahkumisavalduse.

Allikas: Delfi