Seaduserikkumise tõttu töö kaotanud asekantsler sai 4000 eurot hüvitist

Korruptsioonivastase seadusega vastuollu läinud ja töö kaotanud kultuuriministeeriumi asekantsler kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil sai ligi 4000 eurot hüvitist.

Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus oli mitme aasta jooksul Tõnu Seiliga sõlminud viis käsunduslepingut, 2012. aastast oli Seil sama sihtasutuse nõukogu liige. Seega oli ta asjaga seotud inimene ning temaga poleks korruptsioonivastase seaduse kohaselt tohtinud neid lepinguid sõlmida. Lepingud sõlmiti 2013. ja 2014. aastal, nende kogutulu Seilile oli 3900 eurot.

Kultuuriminister Indrek Saar rahuldas Seili lahkumiseavalduse. 1. oktoobrist ametist lahkunud Seil saab kasutamata 43 kalendripäeva eest puhkusehüvitist. Tõnu Seilipuhkusehüvitis on brutosummana kokku 4994,63 eurot, millest lähevad maha maksud, selgitas kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus Õhtulehele.