Seadusemuudatus lubaks poliitilise välireklaami valimispäeval

Justiitsminister Raivo Aeg saatis valitsusse seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. Agitatsioon jääb keelatuks hääletusruumis.

Justiitsminister Raivo Aegi hinnangul on oluline, et inimestel oleks hääletamise ajal võimalikult võrdsed tingimused, mistõttu peaksid ka valimiskampaania reeglid olema kogu hääletamisperioodil ühesugused. „Üha enam inimesi annab oma hääle eelhääletamise ajal, mil aktiivne agitatsioon on lubatud. Küll aga ei ole hetkel neil inimestel, kes valimispäeval päeval valima läheksid, võrdsed tingimused eelhääletajatega,“ märkis Raivo Aeg.

„Ühtlasi on praktika näidanud, et poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld ei ole täitnud oma eesmärki. Poliitilise argumentatsiooni kvaliteet ei ole tõusnud ja valimiskampaaniate kulud ei ole kahanenud. Kampaania on lihtsalt liikunud tänavalt sotsiaalmeediasse,“ ütles justiitsminister.

Seadusemuudatuse sisuks ongi kaotada agitatsiooni keeld valimispäeval ning samuti ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Endiselt jääb keelatuks teha agitatsiooni hääletamisruumis. Lisaks loobutakse aktiivse valimisagitatsiooni aja määratlemisest, kuna see ei oma edaspidi õiguslikku tähendust.

Poliitilise välireklaami keelu tühistamine on eesmärgina kirjas ka koalitsioonilepingus ja valitsuse 100 päeva tööplaanis.