SDE soovib suurendada poliitikute avalikku vastutust

02.07.2012

Täna kogunenud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus peab vajalikuks töötada välja erakondade ja avalikku riigivõimu teostavate poliitikute käitumisjuhis, mis peab suurendama poliitikute avalikku vastutust, seades selged ootused nende käitumisele. 

Sotsiaaldemokraadid on ainsana erakondadest positiivselt vastanud riigikogu juhatuse kevadisele päringule eetikakoodeksi osas ning valmis algatusse panustama. Erakonna esimehe Sven Mikseri sõnul ei ole poliitikute käitumisjuhis või hea tava iseenesest imerohi. Küll aga annaks see mõõdupuu, mille alusel hinnata erakondade ja poliitilise võimu teostajate tegevust ja motiive üksikute otsuste langetamisel.
 
„Kui poliitikud ise on heades tavades kokku leppinud, siis on neil oluliselt lihtsam anda ausat hinnangut oma kolleegi käitumisele, istugu see siis ministritoolil, parlamendisaalis, linna- või vallavalitsuses või omavalitsuse volikogus,“ tõdes Mikser. „Kui poliitikud ise suudavad võtta piisavalt selgeid ja arusaadavaid seisukohti poliitikasse sobimatu käitumise suhtes, muutub ka avalikkuses levinud arusaam poliitikute ringkäendusest. Nii väheneb ka kiusatus öelda üksiku kuritarvituse puhul „nad on seal ju kõik sellised".”
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Kajar Lember rõhutas vajadust liikuda võimalikult kiiresti edasi erakondade rahastamist reguleerivate seaduste muutmisega. „Kui erakondadel on tõsine soov rahastamist läbipaistvamaks muuta, on seda võimalik teha nüüd ja kohe,“ lausus Lember. „Sotsiaaldemokraadid on oma selge ettepaneku esitanud: valimiskampaaniate mahule tuleb seada ülempiir, varjatud annetuste vastuvõtmise eest seada sanktsioonid ning erakondade tegelikke valimiskulusid peab hindama sõltumatu audit.”
 
Käitumisjuhis peab olema koostatud parteide koostöös ning seadusandja eetikakoodeksi loomine on riigikogu juhatuse vastutus. See peab reguleerima poliitikas osalejate üldisi käitumis- ja tegutsemispõhimõtteid. Dokument annab juhised suhtluseks avalikkusega ning sätestab poliitikule lubatud ja lubamatud tegevusvaldkonnad.
 
Lisaks käitumisjuhise loomisele on vajalik analüüsida ja vajadusel muuta ka erakonnaseadust, riigikogu töö- ja kodukorra seadust, riigikogu liikme staatuse seadust, samuti teisi avaliku poliitilise võimu teostamist reguleerivaid seadusi. Eelkõige peab SDE juhatus vajalikuks reguleerida täpsemalt erakondade tegevuse ja valimiskampaaniate rahastamist, et muuta Eesti poliitika läbipaistvamaks, piirata valimiskampaaniate mahtu ja vähendada raha mõju poliitiliste otsuste üle.
 
Allikas: Delfi