Savisaar ei kavatse linnale reklaamiraha tagasi maksta

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles, et peab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutust linna raha eest tehtud valimisreklaami kohta põhjendamatuks ning ta ei oska öelda, miks abilinnapea ja parteikaaslane Arvo Sarapuu raha tagasi maksis.

"Ma ei oska öelda, milline on Arvo Sarapuu motiiv, aga mina olen seisukohal, et ettekirjutus oli põhjendamatu kogu ulatuses," ütles Savisaar ERR-i uudisteportaalile.

"Oleme ettekirjutuse kohtus vaidlustanud ning las kohus teeb oma tööd ja arutab seda," lisas ta.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu täitis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse, makstes linnavalitsusele eelmise aasta sügisel tehtud valimisreklaami eest 3667 eurot.

Sarapuu: tasusin, et näidata ebaõiglust Keskerakonna suhtes

Arvo Sarapuu sõnul tasus ta linnale raha tagasi, et näidata ebaõiglust Keskerakonna suhtes. Sarapuu sõnul viitab ebaõiglusele asjaolu, et kui Keskerakonna puhul tegi ERJK avalduse kriminaalasja alustamiseks, siis reformierakondlase Urmas Kruuse puhul seda ei tehtud.

"Et olla Kruusega võrdses seisus ja et ühiskonnal ja ühiskonna institutsioonidel oleks õige võrdlusmoment, otsustasin ma ära maksta," selgitas Sarapuu ERR-i uudisteportaalile.

Sarapuu sõnul ei võtnud komisjon temaga juhtumi osas isegi ühendust ja ajas asju meedia vahendusel.

"Praegu on näha, et keskerakondlaste suhtes toimub selline eriline lähenemine," lausus Sarapuu.

Ta lisas, et erakonnad on täna suhteliselt sarnaste käitumismustritega ja ühiskond ootab, et ükskõik, millises erakonnas keegi ka ei oleks, toimuks inimeste suhtes võrdne kohtlemine.

Riigiprokuratuur käivitas kriminaaluurimise

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 27. mai ettekirjutuse kohaselt pidid kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud ja linna raha eest valimisreklaami teinud Edgar Savisaar, Sarapuu, Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi, tema asetäitja Priit Kutser ja Tallinna ettevõtlusametis töötav Jaanus Mutli linnale raha tagastama.

Sama ettekirjutuse sai ka reformierakondlane Urmas Kruuse, kes siis pidas Tartu linnapea ametit ning maksis ka nõutud raha tagasi.

Isikureklaamina käsitleti Hiiu staadioni avamise plakatit Jaanus Mutli, Edgar Savisaare ja Arvo Sarapuuga, Tartu triatloni plakatit Urmas Kruusega, Priit Kutseri ja Karin Tammemäe plakatit ning videoklippi Edgar Savisaarega, kes ühes neist kutsus linlasi maratonile ja teises valima.

Riigiprokuratuur alustas ERJK avalduse alusel üleeile juhtumiga seoses kriminaaluurimise, et kontrollida, kas Tallinna linnavalitsuse juhtimisülesandeid täitvad ametnikud on pööranud neile usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks.

Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu vaidlustasid juuni lõpus ettekirjutuse. Tallinna halduskohtust öeldi ERR-i uudisteportaalile, et kaebuste menetlusse võtmist ei ole veel otsustatud.