Savisaar andis Vene Lütseumile suurema kärata veel 30 563 eurot juurde


Tallinna Vene Lütseum sai viimasel hetkel Tallinna selle aasta eelarvest 100 000 eurot. See tekitas paksu pahandust, sest erakoolidele keeldub Tallinn välja maksmast neile seadusega ette nähtud raha.

Ent lisaks teadaolevale 100 000 eurole andis linnapea Edgar Savisaar oma 11. detsembri käskkirjaga lütseumile Tallinna reservfondist veel 30 563 eurot tegevuskulude katmiseks.

Tallinna haridusala abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tegeleb Vene Lütseum täiendkoolituse andmisega vene emakeelega õpilastele, et neil ei tekiks eesti õppekeelele üleminekul raskuseid ainete sisulisel omandamisel. Ühtegi luba koolitustegevuse jaoks lütseumil pole.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Martin Kukk kommenteeris, et kindlasti uurib Reformierakond, kuhu need suured rahasummad kuluvad. "On ennekuulmatu, et Tallinna maksumaksja raha eest õpetatakse Venemaa õppematerjalide alusel ühiskonnaõpetust ja ajalugu Eesti noortele."

Nimelt selgus haridusministeeriumi kontrollist, et Venemaa õppekavade järgi koostatud õppematerjalidega õpetatakse Vene Lütseumis ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Kõlvart eitas Vene õppekavade järgi õpetamist, kuid märkis, et Moskva Kaasaegse Humanitaarakadeemiaga toimub projekt, kus tutvustatakse kaugõppe e-programmide töö põhimõtteid.