Sarapuu maksis linnale valimisreklaami eest tagasi 3667 eurot

Tallinna abilinnapea, Keskerakonda kuuluv Arvo Sarapuu täitis täna erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse ning maksis linnavalitsusele tagasi mullu sügisel tehtud valimisreklaami kulud.

Sarapuu teatas komisjonile saadetud kirjas, et maksis Tallinna linnavalitsusele välireklaami kulude eest 3667 eurot, kasutades selleks isiklikke vahendeid.

Sarapuu ütles Postimehele, et on õiguskuulekas inimene ning tahab olla võrdses seisus Tartu endise linnapea Urmas Kruusega, kes on samuti ettekirjutuse täitnud ja reklaamikulud tasunud.

«Ühiskond nägi, et Kruuse maksis tagasi, mina ka ei hakanud vaidlema. On hea, et saan olla Kruusega võrdne,» lausus Sarapuu ning lisas, et soovib nüüd jälgida, kuidas avalikkus neile sammudele reageerib.

Ettekirjutuse täitis Sarapuu pärast seda, kui Tallinna halduskohus jättis rahuldamata tema esialgse õiguskaitse taotluse, mis oleks võimaldanud ettekirjutuse täitmise kohtumenetluse ajaks peatada.

Nimelt on nii Sarapuu kui ka teised järelevalvekomisjonilt ettekirjutuse saanud Tallinna linnajuhid selle halduskohus vaidlustanud. Praeguseks on kohus jätnud rahuldamata ka Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare, Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemäe ja tema asetäitja Priit Kutseri õiguskaitsetaotluse. Ainsana on rahuldatud esialgse õiguskaitse taotlus Tallinna ettevõtlusametis töötava Jaanus Mutli puhul.

Komisjon nõuab tuhandete eurode tagastamist

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi keelatud valimisreklaami kulude tagastamiseks Savisaarele, Sarapuule, Mutlile, Tammemäele ja Kutserile, kes kõik kandideerisid kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas, ettekirjutuse 27. mail.

Kontrollikomisjoni tähelepanu all olid Hiiu staadioni avamise plakat, millel figureerisid Mutli, Savisaar ja Sarapuu, samuti Kutseri spordikompleksi avamist lubanud plakat ja Tammemäe kepikõnnitreeringute reklaam. Lisaks käsitles komisjoni ettekirjutus kaht videoklippi, kus Savisaar kutsus inimesi valima ja osalema Tallinna Maratoni eelsetel treeningutel.

Hiiu staadioni avamise reklaamidele kulus linnavalitsuse andmetel 11 000, Kutseri reklaamplakatile 1234,8 ja Tammemäe plakatile 268,8 eurot, viimastele summadele lisanduvad plakatite mahavõtmise kulud. Savisaare reklaamklipid, mida esitati erinevates tele- ja raadiokanalites ning mis kutsusid osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatel treeningutel, maksid kokku 100 842,69 eurot. Seda, kui palju maksis telekanalis PBK näidatud venekeelne reklaamklipp, milles Savisaar kutsus inimesi valima, pole kontrollikomisjonile teada.

Lisaks Keskerakonna poliitikutele sai komisjonilt ettekirjutuse ka praegune reformierakondlasest tervise- ja tööminister ning toonane Tartu linnapea Urmas Kruuse, kes on Tartu triatloni reklaami kulud MTÜ-le TriSmile juba tagastanud.

Prokuratuur käivitas kriminaalmenetluse

Keskerakondlasest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses pöördus erakondade rahastamise järelevalve komisjon mai lõpus ka riigiprokuratuuri poole, kes alustas 9. juunil kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas linnavalitsuse juhtimisülesandeid täitvad ametnikud on pööranud neile usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks.

«Riigiprokuratuurile laekunud avalduses on viidatud sellele, et Tallinna linnavalitsuse eelarvest on tasutud reklaamide eest, mis ei olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Tallinnas võimul oleva Eesti Keskerakonnaga seotud isikute reklaamikampaaniat,» teatas prokuratuuri pressiesindaja toona.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku sätte järgi, mis käsitleb ametiisiku poolt toime pandud omastamist ja lubab süüdimõistmisel määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.