Sadama skandaali sattunud ettevõte: oleme hämmingus

Tallinna Sadama korruptsiooniskandaaliga seotud kriminaalmenetlus ei ole Baltic Maritime Logistics Groupi kontserni ettevõtete igapäevast majandustegevust mõjutanud, kuna talle kuuluvad äriühingud ei ole kriminaalmenetluse osalisteks, kinnitas ettevõte järgnevas pressiteates.

Baltic Maritime Logistics Groupi ettevõtted jätkavad igapäevast lepinguliste kohustuste täitmist.

Kõik Baltic Maritime Logistics Group ASi kontserni tütar- ja sidusettevõtted jätkavad igapäevast lepinguliste kohustuste täitmist.

Baltic Maritime Logistics Group ASi (BMLG) kontserni tütarfirma ESTEVE Terminal ASi juhatuse esimees Üllar Raad ja nõukogu esimees Tõnis Pohla, kes ei ole end neile esitatud kahtlustustes süüdi tunnistanud, esitasid 31. augustil avaldused kontserni ettevõtete juhtorganitest tagasiastumiseks, sest soovisid nende suhtes algatatud kriminaalmenetluse käigus asjaolude lõpliku selgumiseni end kontserni ettevõtete juhtimisest distantseerida, et kontserni ja selle ettevõtteid võimaliku mainekahju tekkimisest säästa ning vältida käimasolevast kriminaalmenetlusest tingitud mistahes negatiivset mõju nende igapäevasele majandustegevusele. BMLG nõukogu rahuldas isikute avaldused samal päeval.

„Käimasolev kriminaalmenetlus ei ole BMLG kontserni ettevõtete igapäevast majandustegevust mõjutanud, kuna nimetatud äriühingud ei ole kriminaalmenetluse osalisteks – kriminaalasjas on kahtlustus esitatud üksnes erinevatele füüsilistele isikutele, mitte aga äriühingutele,“ ütles BMLG nõukogu uus esimees Ants Ratas.

„Kinnitan, et mitte ühelegi BMLG kontserniga seotud juriidilisele isikule kriminaalmenetluse raames mingeid kahtlustusi esitatud ei ole ning nii ASi Tallinna Sadam kui ka Riigiprokuratuuri väitel on kõik BMLG kontserni ettevõtetega seotud lepingud seaduslikud – BMLG kontserni ettevõtted ei ole väidetavast korruptsioonist kasu saanud ja samuti pole BMLG kontserni ettevõtete poolt ASile Tallinna Sadam kahju tekitatud,“ lausus Ants Ratas.

„Oleme juhtunust tõsises hämmingus ning üritame ka ise aru saada, mis juhtus. Senini meieni jõudnud kahtlustused kahjuks eriti selgelt mõistetavad ei ole,“ lisas Ants Ratas. „Hetkel on teada vaid nii palju, et tegemist on kahtlustustega Üllar Raadi ja Tõnis Pohla kui füüsiliste isikute suhtes ning et menetlus ei pruugi alati tingimata süüdistuste esitamisega lõppeda.“

Baltic Maritime Logistics Group AS (www.bmlg.ee) on 2000. aastal loodud strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimisega tegelev holding-firma, kes on investeerinud firmade asutamise ja ülevõtmise kaudu kuue Euroopa Liidu liikmesriigi ning Vene Föderatsiooni, Kasahstani ja Valgevenelogistikaettevõtetesse. BMLG tütar- ja sidusettevõtted on tegevad kaupade ekspedeerimises, laeva- ja liiniagendi teenuste osutamises, ookeani konteinerlaevaliinide esindamises, prahtimises, mere-, raudtee- ja maanteevedude korraldamises ning sadama- ja stividoriteenuste osutamises. Kontserni müügitulu ulatus 2014. aastal üle 125 miljoni euro. BMLG kontsernis töötab 9 riigis kokku üle 650 inimese.