Ringkonnakohus teeb Vello Lõugase pistisesüüasjas otsuse kuu aja pärast

Tallinna ringkonnakohus vaagis täna endise linnaametniku Vello Lõugase ja tema kaassüüdistatavate kaebusi ning langetab neis otsuse 20. juunil.

Vandeadvokaat Tanel Mällas taotles apellatsioonkaebuses Harju maakohtu mullu 2. septembri otsuse tühistamist Vello Lõugase (56) süüditunnistamises korduvas pistise võtmises ning dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Samas leidis advokaat, et kui Lõugast õigeks ei mõisteta, siis tuleks maakohtu süüdimõistev kohtuotsus ikkagi tühistada ning saata tema kriminaalasi maakohtule uueks arutamiseks.

Harju maakohus karistas Lõugast mullu sügisel pistise korduva võtmise ning dokumendi võltsimise ja võltsdokumendi kasutamise eest tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Ühtlasi konfiskeeris kohus Lõugaselt pistisena saadud ralliauto BMW.

Alates 2006. aastast Keskerakonda kuulunud Lõugas astus parteist välja mullu augustis ehk vahetult enne maakohtu otsust.

Koos Lõugasega vaidlustasid maakohtu süüdimõistva otsuse ka pistise andmises süüdimõistetud AS-i Signaal (praeguse nimega AS Liimi KV) ja selle juhatuse liige Ats Tamm (60) ning AS K-Projekt (uue ärinimega AS Ahtri Projekt) ja selle juhatuse liige Rein Annusver (55), kes kõik taotlesid õigeksmõistmist või süüasja uut arutamist maakohtus.

Maakohus karistas mullu sügisel Tamme samuti tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga, kuid Annusveri tingimisi üheaastase vangistusega.

Juriidiliste isikutena sai AS Signaal (nüüdse nimega AS Liimi KV) rahalise karistuse 100 000 eurot ning K-Projekt (nüüd Ahtri Projekt) 70 000 eurot.

Süüdistus

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi võttis Lõugas transpordiameti liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna juhina 2010. aasta mais OÜ Tanner juhatuse liikmelt Peeter Salmult (54) pistist MTÜ-le Villu Spordiklubi summas 18 000 krooni ehk 1150,41 eurot vastutasuna liikluskorraldusskeemi kooskõlastamise eest.

Samuti süüdistatakse Lõugast selles, et ta võttis 2010. aasta juulist augustini AS-i Signaal juhatuse liikmelt Ats Tammelt 125 000 krooni ehk 7992,33 eurot pistist AS-i Signaal ja Tallinna linnavalitsuse vahelise lepingu ladusa täitmise eest. Lõugas sai kohtueelse uurimise andmeil pistisena ralliauto BMW.

Lisaks sai Lõugas süüdistuse seoses võltsitud arvete koostamisega OÜ Ravelson LTV nimelt ja nende kasutamisega.

Ats Tamme ja AS-i Signaal süüdistatakse omakorda pistise andmises Vello Lõugasele ning selles, et nad andsid aastail 2007-2010 Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse tollasele direktorile Mati Songisepale (73) lepingulise koostöö sujuva korraldamise eest pistist kokku 1 913 695,20 krooni ehk 122 359,02 eurot.

Rein Annusveri ja AS-i K-Projekt süüdistatakse Mati Songisepale 339 762 krooni ehk 21 723,91 euro pistise andmises 2008. aasta veebruarist aprillini vastutasuna AS-i K-Projekt poolt alltöövõtuna tehtud tööde heakskiitmise ja tööde jätkumise eest tulevikus.

Tallinna transpordiametis toimunud korruptsioonikuritegude uurimiseks alustas kaitsepolitsei kriminaalmenetlust 2009. aastal.

Harju maakohus on praeguseks seoses tol ajal algatatud süüasjaga kokkuleppemenetluses süüdi mõistnud kaks inimest ja ühe ettevõtte.

2011. aasta oktoobris karistas maakohus pistise andmise eest OÜ-d Tanner ja selle juhatuse liiget Peeter Salmut, kes sai rahalise karistuse 1963 eurot ja tema firma rahalise karistuse 3200 eurot .

Maakohus mõistis pistise võtmise eest Songisepale tingimisi kolmeaastase vangistuse kolmeaastase katseajaga ning mõistis talt riigituludesse välja sundraha 435 eurot.

Kohus mõistis Songisepalt konfiskeerimise asendamise korras riigile osaliselt välja ka süüteoga saadud vara summas 10 412,26 eurot.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitsei ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.