Ringkonnakohus: Tammemägi peab valimisreklaami kulu Tallinnale hüvitama

Tallinna ringkonnakohus jättis täna muutmata halduskohtu otsuse, mille kohaselt peab Põhja-Tallinna linnaosa endine vanem, Keskerakonda kuuluv Karin Tammemägi kohalike valimiste eel tehtud valimisreklaami kulu linnale hüvitama.

Kohtu pressiesindaja ütles Postimehele, et ringkonnakohus jättis Tammemäe apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna halduskohtu mullu juunis tehtud otsuse muutmata. Otsusele võib esitada kassatsioonkaebuse hiljemalt 13. juunil.

Pressiesindaja sõnul leidis ringkonnakohus, et halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning apellatsioonkaebuse väited ei anna otsuse tühistamiseks ja uue otsusega kaebuse rahuldamiseks alust. Vaidlustatud ettekirjutusega luges erakondade rahastamise järelevalve komisjon Stroomi rannahoone seinale riputatud plakati, mille eest oli tasunud Tallinna linn, Keskerakonnale tehtud keelatud annetuseks ja kohustas Tammemäge selle linnale tagastama.

Ettekirjutuse kohaselt peab Tammemägi 2013. aasta kohalike valimiste eel tehtud kepikõnnitreeringute reklaami eest linnale tagasi maksma 268,8 eurot.

Samalaadsete ettekirjutuste üle on kohtuvaidlused pooleli ka Keskerakonna esimehel, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaarel, abilinnapeal Arvo Sarapuul, Põhja-Tallinna linnaosa vanema endisel asetäitjal Priit Kutseril ning Tallinna ettevõtlusametis töötaval kunagisel abilinnapeal Jaanus Mutlil.

Kõige kaugemale on jõudnud vaidlus Savisaarel, kes on pöördunud kaebusega riigikohtusse. Veebruari keskel jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata halduskohtu otsuse, mille kohaselt peab Savisaar linnale tagasi maksma peaaegu 113 000 eurot.

Komisjoni ettekirjutuse järgi peab Savisaar tasuma kohalike valimiste eelse «Tallinn liigub» reklaami eest 100 842,69, telekanalis PBK näidatud venekeelse reklaamklipi eest 8467,2 ning Hiiu staadioni avamise reklaami eest 7333 eurot. Viimane summa tuleb Savisaarel ettekirjutuse järgi tagastada Jaanus Mutliga solidaarselt.

Nii Mutlile kui Priit Kutserile tehtud ettekirjutuse on Tallinna halduskohus jätnud jõusse ning praeguseks on vaidlus jõudnud ringkonnakohtusse. Kohtu pressiesindaja sõnul on kaebused menetlusse võetud, kuid nende arutamise tähtaega pole seni määratud. Kutser vaidleb komisjoniga spordikompleksi avamist lubanud plakati üle, mille eest linn maksis 1234,8 eurot.

Hiiu staadioni avamise reklaamil figureerinud Arvo Sarapuu kaebust 3666,7 euro tasumise üle pidi märtsi keskel arutama Tallinna halduskohus, kuid kohtu pressiesindaja sõnul jäi istung ära, sest Sarapuu ega tema esindaja ei ilmunud kohtusse kohale. Edasise menetluse osas teeb halduskohus määruse lähiajal.