Ringkonnakohus: Savisaar peab valimisreklaamide kulud Tallinnale hüvitama

Tallinna ringkonnakohus jättis täna muutmata halduskohtu otsuse, mille kohaselt peab Keskerakonna esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar linnale kohalike valimiste eel tehtud valimisreklaamide eest tagasi maksma peaaegu 113 000 eurot.

Ringkonnakohtu pressiesindaja ütles Postimehele, et kohus jättis Savisaare apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna halduskohtu otsuse muutmata, nõustudes halduskohtu otsuse põhjendustega. Tänasele otsusele võib esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Halduskohus leidis mullu juuli lõpus, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuses nimetatud reklaamid ehk Hiiu staadioni avamise reklaam, «Tallinn liigub» reklaam ja PBK telereklaam olid suunatud eelkõige Savisaare reklaamimisele, mitte aga avalike huvide edendamisele.

Halduskohtu hinnangul ei selgunud vaidlustatud ettekirjutuse tühisuse aluseid ega ka asjaolusid, mis oleksid andnud aluse rahuldada alternatiivne taotlus ja ettekirjutus tühistada. Seega jättis kohus kaebuse rahuldamata.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi Savisaarele eelmise aasta algul ettekirjutuse, mille järgi peab ta tasuma kohalike valimiste eelse «Tallinn liigub» reklaami eest 100 842,69, telekanalis PBK näidatud venekeelse reklaamklipi eest 8467,2 ning Hiiu staadioni avamise reklaami eest 7333 eurot. Viimane summa tuleb Savisaarel ettekirjutuse järgi tagastada Tallinna ettevõtlusametis töötava endise abilinnapea Jaanus Mutliga solidaarselt.

Komisjon on ühe korra Savisaarele samalaadse ettekirjutuse juba teinud. Lisaks nõudis komisjon tunamullu mais keelatud valimisreklaami kulude tagastamist ka Mutlilt, Põhja-Tallinna linnaosa vanemalt Karin Tammemäelt, tema asetäitjalt Priit Kutserilt ja abilinnapealt Arvo Sarapuult.

2014. aasta augustis otsustas komisjon ettekirjutused menetlusvigadele viidates tühistada ning alustada uusi menetlusi, et asjaosalised saaksid võimaluse esitada ka omapoolsed seisukohad. Tammemägi, Kutser ja Mutli said seejärel sama aasta oktoobri lõpus, Savisaar mullu jaanuaris ja Sarapuu märtsis uued ettekirjutused, mis kõik vaidlustati kohtus.

Keskerakondlasest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses pöördus erakondade rahastamise järelevalve komisjon tunamullu ka riigiprokuratuuri poole, mis alustas kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas linnavalitsuse juhtimisülesandeid täitvad ametnikud on pööranud neile usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks.

«Riigiprokuratuurile laekunud avalduses on viidatud sellele, et Tallinna linnavalitsuse eelarvest on tasutud reklaamide eest, mis ei olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Tallinnas võimul oleva Eesti Keskerakonnaga seotud isikute reklaamikampaaniat,» teatas prokuratuuri pressiesindaja toona.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku sätte järgi, mis käsitleb ametiisiku poolt toime pandud omastamist ja lubab süüdimõistmisel määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.