Riigiprokurör keeldus Toobali ja Laasi kriminaalasja lõpetamast

Riigiprokurör Inna Ombler otsustas jätta rahuldamata riigikogu liikmete Priit Toobali ja Lauri Laasi oportuniteedi kohaldamise taotluse.

Toobal ja Laasi on seisukohal, et riigiprokuröri otsus on põhiseaduse teadlik rikkumine ning seaduse ebavõrdne kohaldamine.

«Meie taotluse rahuldamata jätmine on seaduse valikuline tõlgendamine prokuratuuri poolt,» märkisid Toobal ja Laasi oma teates. «Oleme seisukohal, et prokuratuur ei taga antud juhul seaduse võrdset kohaldamist ning tegemist on põhiseaduse rikkumisega.»

Laasi ja Priit Toobal esitasid riigiprokurör Inna Omblerile taotluse lõpetada nende kriminaalasi jälitustegevusele kihutamise kahtlustuses oportuniteedi kohaldamisega ehk avaliku huvi puudumise tõttu.

Laasi ja Toobal esitasid oportuniteedi kohaldamise taotluse kriminaalmenetluse võimalikult kiireks lõpetamiseks. «2013. aastal novembris sai meedia vahendusel avalikuks, et peaminister Andrus Ansipi väimeest Erko Londonit kahtlustati selles, et tema logis sisse oma endise töötaja isikliku e-posti aadressi kontole. Artikli kohaselt tuvastati kriminaalmenetlusega, et Erko London rikkus sõnumisaladust ja sooritas sellega teise astme kuriteo. Nimetatud asjas lõpetati kriminaalmenetlus süüdimõistva otsuseta, kuna Erko London pole kriminaalkorras karistatud ning asjas puudus avalik menetlushuvi – kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga. Kuna meie kahtlustus on esitatud samadel alustel, kui Erko Londoni kahtlustus, leiame, et asi tuleks lõpetada oportuniteediga, kuivõrd vastasel juhul oleks tegemist ebavõrdse kohtlemisega. Isikute ebavõrdne kohtlemine on aga vastuolus põhiseaduses sätestatuga,» kirjutati taotluses riigiprokurörile.

Riigiprokurör teatas oma otsusest Toobali ja Laasi oportuniteedi kohaldamise taotluse rahuldamata jätmisest 13. märtsil.