Riigiprokurör Evestus vaidustab Neinar Seli süüasja prokuratuurile tagastamise

18.04.2014

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus vaidlustab eilse kohtumääruse, millega saadeti Tallinna Sadama nõukogu juhi ja Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli süüasi riigiprokuratuurile tagasi.

Evestus ütles ERR-i uudisteportaalile, et tõendite lahtikirjutuste puhul ei olnud käesolevas kriminaalasjas rikutud kaitseõigust, sest kaitsjale ja süüdistatavale on kõik tõendid üle antud ja nad on nendega tutvuda saanud.

"Samas tuleb arvestada, et süüdistusakti koostamise kohta võistlevas kohtumenetluses kehtivad erinõuded ning kohus ei tohi kehtiva õiguse kohaselt tõendite sisu enne kohtulikku uurimist teada," märkis Evestus.

Riigiprokuröri sõnul saab kohus tõendi sisust teadlikuks alles siis, kui prokurör või kaitsja selle esitamist taotlevad. "Kuna olen toiminud seaduse ja riigikohtu senise praktika alusel, siis pean maakohtu seisukoha vaidlustama," kinnitas Evestus.

Harju maakohus rahuldas eile kaitsja Marko Kairjaki taotluse Seli süüasja prokuratuurile tagastamise kohta, kuna nõustus, et süüdistus oli puudulik tõendite osas.

Riigiprokuratuur süüdistab Selit olümpiakomiteele tehtud annetuse tõttu toimingupiirangute rikkumises suures ulatuses.

Seli sai kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises tänavu veebruaris ning siis teatas Seli, et tema endal süüd ei näe.

Süüdistuse kohaselt hääletas Seli mullu oktoobris Tallinna Sadama nõukogu koosolekul enda juhitud olümpiakomiteele 250 000 euro eraldamise poolt.

„Mingit vastuolu seadusega ma ei näe. Taandasin ennast EOK-i presidendiks saades sponsorluskomisjonist ja nüüd ministeeriumile probleeme valmistaval nõukogu koosolekul sponsorlust puudutava päevakorrapunkti hääletusel ei osalenud," on Seli ERR-i uudisteportaalile öelnud.

Seli sõnul ei ole ta ka varasemalt, veel EOK-i asepresidendina ehk aastatel 2008-2012 osalenud olümpiakomiteed puudutavate eraldiste otsustamisel.

Süüdimõistmisel korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.