Riigikontroll: vene koolidele antud 2,5 miljonit eurot haihtus – aga kuhu?

03.03.2021

Haridusministeerium jagas raha lõdva käega ega tea, mida sellega tehti.

Kolmele Tallinna vene õppekeelega koolile välja makstud 2,55 miljonit eurot tõhusa ja paindliku kõrgel tasemel eesti keele õppe tarvis on läinud tuulde, leiab riigikontrolli esimees Janar Holm riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski saadetud küsimustele vastates.

Riigikontroll tegi vaid põgusa analüüsi, kuid märkis, et esitatud andmete pealt ei selgu isegi seda, kui mitu õpilast katseprojekti (algas 2017. aastal) on kaasatud, kui palju õpetajaid on palgatud ja lisatasusid makstud.

Projekti mõte oli anda kolmele vene koolile igal aastal 250 000 eurot, et nad saaksid proovida, kas leidub praegusest õppekavast ja olemasolevatest reeglitest paremaid viise, kuidas kõrgel tasemel eesti keel selgeks saada. Projekti osapooled on haridusministeerium (toona keskerakondlasest ministri Mailis Repsi eestvedamisel) ja Tallinna linn (keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti juhtimisel). Ministeerium annab raha, linn suunab selle haridusameti kaudu edasi koolidele.

Holm vaatas üle projektiga seotud dokumendid ja tegi kokkuvõtte, et ministeerium pole loonud tingimusi raha tulemuslikuks kasutamiseks (pole sõnastatud eesmärke, pole tegevuskavasid).

Loe Eesti Ekspressist.