Riigikontroll: ASi Emajõe Veevärk juht sõlmis ametiauto kasutamiseks lepingu iseendaga

24.10.2011

Riigikontroll auditeeris autode soetamist 10 kohalikus omavalitsuses, nende ametiasutuses või neile kuuluvas ühingus ning tuvastas, et ASi Emajõe Veevärk juhatuse esimees oli sõlminud sõiduauto rendilepingu iseenda ettevõttega OÜ Evelandre.

Riigikontrolli aruandest selgub, et OÜ Evelandre on asutatud aastal 2009 (vahetult enne rendilepingu sõlmimist), selle ainsaks tegevusalaks on sõiduautode rent ning ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks on AS Emajõe Veevärk juhatuse esimees.

Lepingu kohaselt kohustus AS Emajõe Veevärk nelja aasta jooksul tasuma auto rendi eest kokku 21 474 eurot.

Lepingu on allkirjastanud mõlema lepinguosalise poolt AS Emajõe Veevärk juhatuse esimees, samuti oli ta kinnitanud kõik rendimaksete arved (12 arvet summas 5369 eurot).

Riigikontrolli teatel  keelab korruptsioonivastane seadus ametiisikul sooritada tehinguid iseendaga või muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Keeldu rikkudes sõlmitud tehing on tühine.

Samuti ei olnud AS Emajõe Veevärk rakendanud juhatuse esimehe ametisõiduki hankimisel riigihangete seaduse üldpõhimõtteid.

Riigikontrolli auditist ilmneb, et AS Emajõe Veevärk ei nõustunud riigikontrolli järeldustega, leides, et tehing toimus nõukogu nõusolekul ning korruptsioonivastast seadust ei rikutud.

Allikas: E24 Majandus