Riigikogu hääletas ERR-i eetikanõukogu loomise plaani maha

Riigikogu lükkas teisipäevasel istungil juhtivkomisjoniks olnud kultuurikomisjoni ettepanekul tagasi seaduseelnõu, millega sooviti luua Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juurde sõltumatu eetikanõukogu, mis oleks hakanud andma eetilisi ja moraalseid hinnanguid ERR-i tegevuse kohta.

Riigikogu liikmete Madis Millingu (Reformierakond), Andres Ammase (Vabaerakond), Martin Helme (EKRE) ja Igor Gräzini (Reformierakond) algatatud rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu nägi ette, et eetikanõukogu ei kuulu ERR-i koosseisu ning koosneb ajakirjandusega ja eetikaga professionaalselt mittetegelevatest ning ühiskondlikult tuntud inimestest. Eetikanõukogu liikmed oleks esitanud ERR-i ühiskondlik nõukoda ning määrab ametisse kultuuriminister käskkirjaga, teatas riigikogu pressitalitus.

Eelnõuga sooviti kaotada eksisteeriv eetikanõuniku ametikoht. Vabanevad tehnilised funktsioonid sooviti anda üle eetikanõukogu referendile, kes ei esinda eetikanõukogu.

Eelnõu algataja Igor Gräzini sõnul on praegu eetikanõunik ERR-i palgal ja teeb sedasama, mida teeb jurist-konsultant ettevõttes. "Ta ei langeta otsuseid, vaid ta esindab oma firmat firma võimalikes vastuoludes teiste firmadega,“ ütles Gräzin. ERR-i eetikanõuniku ametis on Tarmu Tammerk.

Gräzini sõnul ei oleks loodav eetikanõukogu ERR-iga seotud. "Eetikanõukogu ei seisaks kilbina rahvusringhäälingu poole peal, kui see aeg-ajalt võiks vigu teha. Ma rõhutan, et vigu ei ole palju ja võib-olla need ei olegi vead, aga see on minu subjektiivne lähenemine," ütles Gräzin.

Gräzin nimetas ERR-i moraalseks majakaks, mis pole lihtsalt üks kontor. Nõukogul oleks tema sõnul laiem moraalne autoriteet, sest ta poleks teenistuja.

Kultuurikomisjon: eetikanõukogu oleks ohuks sõnavabadusele

Kultuurikomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. "Kultuurikomisjoni liikmed leidsid arutelu käigus, et kuigi tegemist on aktuaalse ning olulise teemaga, jääb see eelnõu esitatud kujul oma lõppeesmärgis vähe põhjendatuks," ütles eelnõu menetlust juhtiv kultuurikomisjoni liige Heidy Purga.

Purga põhjendas, et eelnõu muudaks eetikakomisjoni täitevvõimu ees vastutavaks ja see piiraks sõnavabadust. Ta lisas, et eetikanõukogu on võimalik moodustada ka kehtiva seaduse alusel.

Läbirääkimistel Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni nimel sõna võtnud Martin Helme hinnangul on probleem selles, et sisekontrolli mehhanism ERR-is ei toimi.

Toomas Vitsut ütles riigikogu kõnepuldist, et Keskerakonna fraktsioon ei toeta eelnõu. Samas ta isiklikult toetas eelnõu ning ta avaldas lootust, et diskussioon ei lõppe tänase istungiga.

Ka Reformierakonna fraktsioon toetas eelnõu tagasilükkamist. Erakonna nimel sõna võtnud Jürgen Ligi ütles, et võimud peavad olema lahutatud ning ajakirjandusel on eneseregulatsiooni kohustus.

Krista Aru sõnul toetas Vabaerakonna fraktsioon eelnõu, kuigi eetikanõukogu moodustamine oleks võinud tulla ERR-i enda initsiatiivil.

Eelnõu tagasilükkamist toetas 38 saadikut, selle menetlusse jätmist 15.