Revisjonikomisjoni esimees: kohtutrahvi peab tasuma Tallinna linnapea isiklikult

04.06.2014

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto (SDE) leiab, et trahvi erakoolile maksmata jätnud pearaha pärast peaks linnapea Edgar Savisaar tasuma isiklikult.

Riigikohus otsustas 29. mail, et Tallinna linn peab maksma trahvi, sest ei ole täitnud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte kasuks langetatud halduskohtu otsust.

«19. novembril 2012 jõustunud kohtuotsusega kinnitas halduskohus Tallinna linna kohustust erakoolide tegevuskulude katmises osalemiseks. Linn ei asunud kohtuotsust täitma ka pärast selle jõustumist, mistõttu MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte pöördus täiendavalt halduskohtusse linna trahvimise taotlusega. Tallinna Halduskohus määras 22. juulil 2013 Tallinna linnale trahvi 750 eurot, mille linnavõim vaidlustas ringkonnakohtus ja hiljem riigikohtus,» selgitas Matto Tallinnale määratud trahvi tagamaid.

Kuigi linnapea on korduvalt kinnitanud, et erakoolide tegevuskulude katmise kohustus lasub vaid riigil, mitte aga Tallinna linnal, siis äsja langetatud riigikohtu otsus on pretsedendiks ka teiste erakoolide jaoks, kelle tegevuskulude kandmisest on Tallinna linn sarnastel motiividel seni keeldunud, kirjeldas Matto.

«Linna summaarne võlgnevus erakoolide tegevuskulude katmiseks on ületamas miljon eurot,» määratles kohtuotsusest tulenevaid mõjusid linnaeelarvele revisjonikomisjoni esimees. «Kuna haridusvaldkonna eelarvelisi otsuseid suunab linnapea ainuisikuliselt, mille selgeks näiteks on saja tuhande euro eraldamine linna eelarvest eelmise aasta 19. detsembri ööistungil erakoolile Tallinna Vene Lütseum, siis vähim mida linnapea saab antud olukorras teha, on trahvi tasumine isiklikust eelarvest».

Hanno Matto sõnul peab haridusvaldkonna abilinnapea Mihhail Kõlvart esitama erakoolide tegevuskulude katmise eelnõu kohe linnavalitsusele.

«On täiesti aktsepteerimatu, et ka peale riigikohtu otsuse langetamist pole linn asunud kohustusi täitma,» võtab revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto erakoolide rahastamisteema otsustavalt kokku.