Raudsaar: munitsipaallehed solgivad reklaamiturgu

Kohalikult omavalitsuselt vahendeid saavate munitsipaallehtede reklaamimüük on turul tekitanud ebaausa konkurentsi, leiab Eesti Ajalehtede Liit.

Riigikogu kultuuri- ja põhiseaduskomisjonid arutasid eile koos teiste asjaosalistega ühisistungil munitsipaallehtede ja eraõiguslike maakonnalehtede konkureerimisega tekkinud probleeme, vahendasid ERRi raadiouudised.

Enamikus Eesti valdadest ning linnadest ilmub kohalik leht, mille väljaandmist toetab rahaliselt kohalik omavalitsus. Need kohalikud lehed erinevad nii mahu, sisu kui lugejate arvu poolest.

Mõned neist on saanud reklaamiturul tõsiseks konkurendiks eraõiguslikele maakonnalehtedele. Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar näeb siin ebaausat konkurentsi ja reklaamituru solkimist.

"Kuna neil on kohalikust eelarvest toetus, siis meie hinnangul on see ebaõiglane konkurentsisituatsioon, kus valla- või munitsipaallehtedel on omavalitsuse toetus ja nad saavad võtta ka reklaami, aga maakonnalehed peavad kogu vajamineva raha ise teenima," ütles Raudsaar.

Ta tõdes, et probleem on maakonniti erinev - mida tugevam munitsipaalleht, seda rohkem rohkem ta eraõiguslikult lehelt reklaami ära tõmbab. Samas ei sõltu mõne linna- või vallalehe väljaandmine sugugi otseselt saadud tulust, sest neil on rahalised vahendid kohaliku omavalitsuse eelarves garanteeritud.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul ei ole probleem sugugi nii tõsine

"Probleemina sai ajalehtede liidu poolt tõstatatud, et kohalikud lehed justkui tekitavad turumoonutusi sellega, et nad müüvad reklaami. See pilt on üle Eesti erinev - on omavalitsusi, kus see on nii, aga on omavalitsusi, kus see ei ole absoluutselt nii. Teine suur teemadering on see, et kohalikes lehtedes on teatud poliitilised jõud väljaande monopoliseerinud ja kasutavad seda enda huvides," rääkis Klaas.

Klaas, kes näeb hoopis suuremat probleemi munitsipaallehtede kallutuses, ütles, et riigikogu kultuurikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühisistungil sõnastati kaks edasist tegevussuunda.

"Esimene on see, et riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon töötab kohalikele omavalitsustele välja soovitused, mis muuhulgas hõlmavad ka kohalike lehtede väljaandmist selliselt, et neis jälgitaks tasakaalustatuse printsiipi. Teine asi, millega olid nõus ka omavalitsuste esindajad, on see, et hakatakse välja töötama kohalike munitsipaallehtede eetikanormistikku," ütles poliitik.

Riigikogu komisjonides toimunud arutelul pakkus oma lahenduse välja ka Eesti Ajalehtede Liit.

"Meie poolt kõlas ettepanek kehtestada näiteks reklaamiseaduse abil piirang reklaamide ehk tasuliste teadete avaldamisele erandiga, mis puudutab kultuuri- ja spordisündmusi ning seadusega kohalikele omavalitsustele pandud tegevusülesannete kajastamist," rääkis Raudsaar.