Rae vallavanemat ja abivallavanemat kahtlustatakse korruptsioonis

13.09.2010

Põhja Prefektuur kahtlustab Rae vallavanemat Veigo Gutmanni (41) ja abivallavanemat Meelis Kasemaad (35) toimingupiirangu rikkumises. Toimingupiirangu rikkumine seisnes kahtlustuse kohaselt selles, et kahtlustatavad osalesid 2007. aastal Rae vallas Lehmja külas asuvate kinnistute detailplaneeringutega seonduvates otsustusprotsessides, varjates samal ajal oma varalisi huve seoses nimetatud kinnistustega, teatas Põhja Ringkonnaprokuratuur. Eelmisel nädalal toimusid läbiotsimised kahtlustatavate töö- ja eluruumides. Läbiotsimiste eesmärk oli koguda täiendavat tõendusmaterjali. Kriminaalasja menetletakse karistusseadustiku toimingupiirangu rikkumist käsitleva paragrahvi alusel, mis näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolme-aastase vangistuse. Kriminaalasja menetleb Põhja Prefektuuri korruptsioonikuritegude talitus, uurimist juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.