R-skeemil polnud lootust kunagi kohtusse jõuda

Äripäeva soov rääkida korruptsioonist oli Norman Aasale üllatav. Kas majanduskriisi aastad on muutnud korruptsiooni olemust? Need juhtumid ja skeemid, mis välja tulid, olid sõlmitud ja kokku lepitud juba kui mitte aastaid, siis vähemalt kuid enne seda, kui halvad ajad majandusse saabusid. Kas meelehea on muutunud? Korruptsioon on pidevalt keerulisemaks muutunud. Rahapakkide üleandmisi on vähemaks jäänud. Pigem peidetakse meelehea mingisuguste osaluste taha või tehakse kellegi juures kuskil tasuta remonti või jõuab ehitusmaterjal ametlikult ehitusplatsilt kellegi koduõuele. Kinkekaardid raamatute vahel ja seejärel kinkijale järgnenud soodne otsus on iseenesest väga lihtne skeem. Jah, aga see oli ainult väga väike osa antud juhtumist. Juriidilistele isikutele tehti sealjuures hoopis erinevaid annetusi. Õige pea pärast seda, kui Äripäev kirjutas R-skeemist, tegi justiitsminister Rein Lang ettepaneku võtta kapolt korruptsioonikuritegude uurimine ära ning anda see prefektuuridele üle. Kas minister ei pea kapot piisavalt pädevaks? Ei, noh… Ma olen aru saanud, et prefektuuride korruptsioonivõimekust tuleb tõsta ja uuest aastast ka kõigis prefektuurides korruptsioonitalitused tööd alustasid, aga otsus on ikkagi selline - toetan samuti seda -, et seni, kuni ei ole võimalust sama taseme politseile ülesandeid üle anda, mingeid muudatusi ka ei tule. Teine asi on see, et kas kapole ei peaks mitte kohalikke omavalitsusi hoopis juurde andma. Millistest võimalikest omavalitsustest juttu on olnud, kelle samuti kapo hoole alla võiks lisada? Ausalt öeldes, ma ei tea. Need on olnud erinevate inimeste mõtted, aga ma ei tea, milliseid linnu või valdu nad selle all on silmas pidanud. Mõni on rääkinud kõigist. Mõni on rääkinud 20-30 suuremast. Viis suuremat valiti just kapo ressurssi silmas pidades. Võib arvata on, et prefektuuridele korruptsioonikuritegude uurimise üleandmine lõppeb sellega, et keerulisemaid juhtumeid enam ei avastata. Keeruline korruptsiooni-või keeruline majanduskuritegu on väga kallis uurida. Kui räägime kaitsepolitseist, siis need 40-50 inimest ei ole ainult omavalitsuste peale mõeldud. Nad tegelevad ka erineva riikliku korruptsiooniga. Erakondade liikmete kampaaniate rahastamise kohta ei ole karistusseadustikus ridagi. Karistusõiguse mõttes ei ole tegemist kuriteoga. Mäletan aegu, mil prefektuurid uurisid korruptsiooni ning avalikkuse ette jõudsid - kui üldse jõudsid -, ainult pisijuhtumid. Kui kapo korruptsiooniasjad enda kätte said, kuuleme nende töövõitudest märgatavalt tihemini. Jah… On erinevaid põhjusi. Üks põhjus on kindlasti kapo suuremad rahalised võimalused. Paremad võimalused endale paremaid töötajaid värvata. Ei ole ju suur saladus, et kaitsepolitseis olid palgad kõrgemad, kui tavapolitseis… On ka praegu. Jah, ja teatud metoodika - pealtkuulamine, konspiratsioon -, mida korruptsioonikuriteo avastamine eeldab, on vastuluure asutusele käepärasem läbi viia. Korruptsiooni tavapolitsei meetoditega valdavalt ei avastata. No just. Seetõttu näiski Langi ettepanek lahtisest uksest sissemurdmisena. Noh… Jah… Äripäev kirjutas mullu sügisel R-skeemist. Avalikkusele jäi tollal mulje, et riigiprokuratuur otsis antud juhul pigem paragrahve, mis välistaksid asja uurimist? Miks Te juhtunusse kriminaalmenetlusega selgust ei soovinud tuua? Alati ei pea uurimisele ju süüdistust järgnema. Siin te eksite natuke. Saame ikkagi uurida seal, kus küllaltki tõenäoliselt võib olla kuritegu toime pandud. Kui üks või teine juhtum või asi jääb ühiskonnale arusaamatuks, on see küll probleem, aga uurida lihtsalt selleks, et mingisugune asi saaks selgeks, kuigi meie juristide hinnangul ei saa see asi kunagi lõppeda süüdistusega… Peame ikkagi vaatama, et kriminaalmenetlus on suhteliselt palju inimõigusi piirav tegevus… Kui jäävad õhku küsimused, siis oleks ehk ikkagi mõistlik neile küsimustele vastused hankida. Seda küll, aga kriminaalmenetlust ei saa selleks kasutada. Selles on prob… See on minu asutuse seisukohalt vastus. Kriminaalmenetlust ei saa kasutada lihtsalt ühiskonda huvitavate asjaolude väljaselgitamiseks ajal, kui on selge, et tegemist ei ole kuriteoga. "Pealtnägijas" andis intervjuu reklaamibüroo Droomi eksomanik, kes väitis paarisajatuhandese auditooriumi ees, et Robert Antropovi valimisreklaami eest tasusid erafirmad. Kas seegi ei olnud riigiprokuratuuri jaoks argument, kui avalikus eetris kirjeldati võimalikku kuritegu? (Kannatamatult) Nagu ma ütlesin: karistusseadustik näeb ette karistusi üksnes erakonnakampaania rahastamise kohta erafirmade poolt. Erakondade liikmete kampaaniate rahastamise kohta ei ole karistusseadustikus ridagi. Seetõttu ei oska ma öelda, kas maksti kinni või ei makstud kinni. Lihtsalt minu seisukoht on see, et karistusõiguse mõttes ei ole tegemist kuriteoga. See on ikka väga JOKK situatsioon. Kui küsida üht- või teistpidi, siis minu vastus on, et seadus on selge. Kas seaduses on lünk? Jah, uus erakonnaseadus minu teada ka väga selgelt selle muudatuse karistusseadustikku teeb. See, et teatud rahastamisskeemid jäävad seadusepügala alt välja, oli ammu teada. Öelge palun, kuidas Te seletaksite inimesele, kes on vaid põgusalt kursis nn R-skeemiga. Teab, et Reformierakonnal oli mingi jama, aga mis täpselt, jäi hämaraks. Ega ma ei oskagi seda kuidagi seletada. Mina ei tea täpselt, mis toimus. (Rõhutab iga sõna eraldi). Seetõttu ei oska ma ka selgitada avalikkusele, mis toimus. Seda saavad öelda ainult asjaosalised, mis toimus. Nemad on üritanud seda ka teha. Kas Teie jaoks olid need selgitused piisavad? Kas Teie saite aru, mis toimus? See otsus, mis me vastu võtsime, et kriminaalmenetluse aluseid ei ole, põhines andmetel, mida olime eelnevalt kontrollinud. Just, aga kas Teie jaoks olid asjaosaliste selgitused toimunu kohta piisavad? (Valib sõnu) Selles mõttes, et need selgitused ei mänginud meie otsuse tegemisel erilist rolli. Milline organ võiks parteide rahastamist kontrollida? Riigikontroll, aga see on minu kui kodaniku arvamus. Kapo puistab keskparteilikke kantse Tallinna, Narvat, Pärnut, Kohtla-Järvet, aga Haapsalus, Kuressaares ja Tartus justkui ei toimugi midagi. Minu jaoks on suur probleem, et ühiskonnas tunnustatud inimesed süüdistavad õiguskaitseorganeid tegevusetuses; selles, et meie otsused ja tegemised on justkui ühele või teisele poole poliitiliselt kaldu. Ühe või teise erakonna juhtfiguur ütleb, et see on kindlasti tehtud tolle telefonikõne peale. Nad teavad väga hästi, et see nii ei ole, aga millegipärast on nad valinud tee, et rahvast hirmutada. tasub teada Töövõitude aasta * prokuratuurist 2009. aastal kohtusse saadetud asjad 7 süüdistust maksukuritegevusele spetsialiseerunud grupi või isiku osas, kellest igaüks tekitas riigile kahju enam kui 10 miljonit krooni * 5 kartellilepet * esimene turumanipulatsiooni käsitlev süüasi (Toomas Tool) * esimene siseteabe väärkasutamist käsitlev süüasi (SEB finantsanalüütik)